Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
Bloemschikking en uitleg veertigdagentijd 2e zondag

Bloemschikking en uitleg veertigdagentijd 2e zondag
“Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken”
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of… van ‘het levende water’. De glazen zijn gevuld met water, waarin bloemen drijven. De blauwe kleur van de bloemen verwijst naar de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd met ranken van de maagdenpalm.
 
De collecten 28 februari De collecten 28 februari
Bij de collecten 1 e collecte: 40 dagentijdcollecte Kerk in Actie – Missionair werk “Voor iedereen een kerk” In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan. Meer weten: www.kerkinactie.nl/40dagentijd. U kunt uw bijdrage storten op nummer NL14RABO 0357 7434 66 ten name van PG Scheemda . Wilt u erbij vermelden “Collecte missionair werk 28 februari 2021”?

2 e collecte: kerk U kunt geld storten op nummer NL84RABO 0357 7518 09 ten name van PG Scheemda en er graag bij vermelden : “Collecte kerk 28 februari 2021”.

3 e collecte: onderhoud U kunt uw bijdrage ook storten op rekeningnummer NL84RABO 0357 7518 09 ten name van PG Scheemda onder vermelding van “Collecte onderhoud 28 februari 2021”.
 
Vanuit de streekdiaconie Vanuit de streekdiaconie
Terugblik op de regiodienst van 7 februari
Het was de 7e februari  zondag van het werelddiaconaat en die dienst is voorbereid door ds Gert Wybe van der Werff in samenwerking met de streekdiaconie . In de dienst stonden Bangladesh, het Shower Powerproject in Les Bos en Moldavie centraal. In de dienst zijn kaarsen aangestoken: één kaars is symbolisch bij het water aangestoken , dat zoveel mensen in Bangladesh bedreigt in hun bestaan. Er is een kaars aangestoken in een kring matroeska’s in de hoop  dat de kaars symbool mag staan voor mensen die de kinderen in Moldavie met liefde en zorg mogen omringen. Er stond in de dienst een koffer in de kerk met daarin papieren bootjes, die bootjes symboliseren de mensen die onderweg zijn en op zoek  naar een beter en veiliger leven. Er is een kaars aangestoken en hun Licht toe gebeden op hun weg.
Tijdens de dienst werd gevraagd om thuis een bootje te vouwen en die te voorzien van een wens en daar is  gehoor aangegeven .
Verder was er ook een liturgische schikking
In de liturgische schikking zien we 7 handschoenen, symbool voor handen. Zeven is het getal van de volheid en dus voor iedereen. De wereldbol wordt gedragen door al de handen samen in een niet direct te doorgronden structuur. De kwetsbaarheid van de wereld wordt daardoor zichtbaar, maar ook de kracht van de samenwerking. De donkere ondergrond verwijst naar het natuurgeweld en het leed waar we bij stil staan in het werelddiaconaat.

Het was een inspirerende dienst waarin het werelddiaconaat centraal stond.
Fijn dat we deze regiodienst op deze manier samen konden vieren.

Boodschappenpakket actie voor o.a voedselbank
Er zijn 21 boodschappenpakketten bij elkaar gespaard en dat is een prachtig resultaat.
Alle mensen die meegewerkt hebben aan deze actie, heel hartelijk bedankt!
 
 
Even geen kerkdiensten met gemeenteleden Even geen kerkdiensten met gemeenteleden
Direct na de toespraak van premier Rutte realiseerden we ons dat de nieuwe lock down ook gevolgen heeft voor onze plannen met de diensten van de komende weken en specifiek de Kerstdagen. Vele voorbereidingen zijn getroffen en we weten dat gemeenteleden de zondagse vieringen erg belangrijk vinden. Het samen vieren en dienen, maar ook de onderlinge ontmoeting, iedereen mist het erg!
Maar onze kerk wil midden in de samenleving staan. Een samenleving waar momenteel veel mensen en bedrijven in de problemen raken. Ondernemers die twijfelen of ze hun medewerkers nog kunnen betalen, anderen die hun pensioenvoorziening moeten aanspreken en weer anderen die inmiddels failliet zijn.
De kerkenraad is van mening dat het in die situatie niet goed is als we ons beroepen op het grondwettelijk recht van vrijheid van Godsdienst. Want wat zouden we dan laten zien aan al die mensen en bedrijven die zwaar in de problemen zitten? En tevens loopt het aantal geïnfecteerden ook in onze directe omgeving op. Waar we fysiek contact tussen gemeenteleden kunnen voorkomen, moeten we dat doen. Daarom is het besluit gevallen weer over te gaan op onlinediensten. We doen dit in samenwerking met de streekgemeente, zodat u alle zondagen een dienst kunt volgen. En daarmee volgen we ook het advies van de landelijke kerk.

In de toelichting op de website van de PKN wordt het advies mooi afgesloten door Ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode: “De lockdown die gisteren is afgekondigd heeft een immense impact op onze samenleving. Iedereen voelt daarvan de gevolgen en ons dagelijkse leven ziet er de komende weken heel anders uit dan we hadden gehoopt. In deze situatie leven we toe naar Kerst. We vieren de komst van Immanuël - God met ons. Het is mijn gebed dat Zijn licht ons ook in deze situatie zal bemoedigen en leiden.”

Namens onze kerkenraad, Watze Bokma, voorzitter.
 
Collecten Collecten
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zijn we op zoek gegaan om het voor u makkelijker te maken om uw gaven te geven en dat is gelukt. We gaan gebruik maken van de diensten van Stichting Kerkelijk Geldbeheer.
Toelichting:
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.  We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Drie aandachtspunten zijn hierbij:
  • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente
  • De doelen, de verdeelsleutel en de collectezak staan wekelijks in de “orde van dienst”
  • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de doelen van de collecten. Wij danken u voor uw gift!
 
SAMEN ETEN SAMEN ETEN
De Samen Eten Commissie had gehoopt u te kunnen berichten dat we in het nieuwe jaar weer met een kleine groep mensen zouden kunnen starten met het samen eten. Op moment van schrijven
zitten we nog middenin de tweede coronagolf, met dagelijks landelijk tussen de 5000 en 6000 besmettingen. Dat zijn er nog steeds te veel, ook al valt het in onze gemeente Oldambt nog
relatief mee met het aantal besmettingen. Maar één besmetting is al één te veel. Wij zien het aantal
besmettingen in december en januari ook niet snel teruglopen en delen u dan ook mee dat er voorlopig nog geen samen eten zal plaatsvinden. Wij betreuren dat ten zeerste.
Maar uw en onze gezondheid staat voorop. Mochten de ontwikkelingen zich ten gunste keren, dan kunnen we besluiten om met een kleine groep het samen eten weer te starten.  Dit zullen we dan
vermelden in het kerkblad en op de site van pgscheemda. Onze verwachting is echter dat, dat in
ieder geval niet eerder zal zijn dan maart 2021. Een jaar nadat we voor het laatst samen gegeten hebben, op 6 maart 2020. Ondanks deze moeilijke tijd, wensen wij u allemaal fijne feestdagen en
een gezond en gezegend 2021 toe.

De Samen Eten Commissie
 
Open College over Johann Sebastian Bach (update)

Open College over Johann Sebastian Bach (update)
NB: aangepaste data ivm de Covid maatregelen
Heb je na een periode van stilstand door het coronavirus weer zin in het volgen van een interessant Open College?  Meld je dan aan bij TVG (Theologische Verdieping Groningen) voor vier avonden over het leven en werk van Johann Sebastian Bach. De avonden worden gegeven in de aula van het Willem Lodewijk Gymnasium, waar ruimte is voor maximaal 30 cursisten en waar de 1,5 meter regel gegarandeerd  kan worden.

De  colleges zijn in handen van Bachkenner Ds. Theo van Beijeren uit Roden en worden afgesloten met een orgelconcert door Wim van der Laar jr. uit Hoogezand. Waar op 15 februari 2021 het orgelconcert wordt gehouden is op dit moment nog niet bekend. De feiten op een rijtje:

Wanneer:          25 januari en 8 en 15 februari en 1 maart
Locatie:                Willem Lodewijk Gymnasium Verzetsstrijderslaan 220, Groningen
Tijd:                       19.30 – 22.00 uur
Kosten:                € 40,-
Docenten:          Ds. Theo van Beijeren en organist Wim van der Laar jr.

Meer informatie en aanmelden via de website van TVG: www.tvg-groningen.nl.
 
Informatieavond SchuldHulpMaatje Oldambt groot succes

Informatieavond SchuldHulpMaatje Oldambt groot succes
Er zijn in de gemeente Oldambt nu ruim 20 SchuldHulpMaatjes. Dat moeten er meer worden, omdat de vraag naar hulp enorm toeneemt. Daarom organiseerde SchuldHulpMaatje Oldambt eind oktober een informatieavond.

De informatieavond bleek zeer succesvol: maar liefst 24 nieuwe Maatjes hebben zich aangemeld en worden binnenkort opgeleid. SchuldHulpMaatje Oldambt is erg blij en verwacht de extra toestroom van hulpvragers hiermee goed op te kunnen vangen.

In Oldambt heeft 1 op de 3 huishoudens geldzorgen. En de coronacrisis maakt het voor velen nog moeilijker. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. De opgeleide vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oldambt helpen om de problemen op te lossen.
 

SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje Oldambt is opgericht in 2018 op initiatief van de regionale kerken en werkt effectief samen met kerken, gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties, zoals Leger des Heils, Humanitas en Azzur.

Iedereen met (dreigende) schulden kan zich aanmelden, het kost niets. Dat is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.shmoldambt.nl of bel 06-15377069. De coördinatoren nemen dan contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.
 
Douwe Egberts waardepunten Douwe Egberts waardepunten
Lever uw Douwe Egberts waardepunten in voor gratis koffie voor de voedselbanken!
Ook de diaconieën in de gemeente Oldambt doen dit jaar mee aan deze actie. In december worden door heel Nederland DE-waardepunten ingezameld. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts Aroma Rood koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de voedselbanken in 2021 wekelijks pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.
Meedoen? Heel graag!
We hopen dat u dit jaar uw gespaarde DE-waardepunten uit uw keukenlade haalt en deze wilt schenken aan de voedselbanken! De punten kunnen worden gebundeld en worden ingeleverd in de brievenbus op onderstaande adressen in geheel Oldambt.
De inleveradressen zijn:
Bad Nieuweschans – Chr. Eberhartstraat 26
Beerta – Nieuweweg 12
Drieborg – Kroonpolder 33
Midwolda – Zwarteweg 2
Nieuwolda – Poldersdwarsweg 2
Nieuw Beerta – J.F. Zijlkerstraat 2
Nieuw Scheemda – Hamrikkerweg 60
Scheemda – Waterlelie 29
Scheemda – Scheemdermeerlaan 20B
Winschoten – Hermelijnlaan 33
Winschoten – Kloostergang 71
Winschoten – Populierenweg 42
Winschoten – Witte de Withstraat 32
Waarom koffie?
Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk dat inmiddels meer dan 265 jaar bestaat, wil mensen in Nederland dichterbij elkaar brengen onder het genot van een goede kop koffie. Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt. Koffie is een schaars product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten voor hulpbehoevende mensen en wordt daardoor buitengewoon gewaardeerd.
 
Maatregelen rondom Covid-19 [update] Maatregelen rondom Covid-19 [update]
Gezien de recente maatregelen omtrent Covid-19 heeft de taakgroep Pastoraat zich voorgenomen
geen bezoeken af te leggen, tot dat de maatregelen worden versoepeld.

In situaties van crisis en bij ziekenhuis- of verpleeghuis opname kunt u ons
vragen om een bezoek.


Wij bidden en hopen dat de maatregelen weer wat worden versoepeld.

Namens de ouderlingen.
ds. Richard Offringa
 
NIET ALLEEN NIET ALLEEN
 
OVER DE BRUG OVER DE BRUG
Vanwege de coronamaatregelen die op 13 oktober bekend zijn gemaakt, vervallen alle activiteiten tot december.
 
 
Nieuws betreffende kerkbezoek in oktober Nieuws betreffende kerkbezoek in oktober
Vandaag is uit het overleg van minister Grapperhaus met de kerken naar voren gekomen dat het maximum aantal bezoekers wordt teruggebracht naar dertig personen.

Bericht van PKN:

Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen.

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

De afgelopen dagen heeft Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie, samen met andere vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, intensief overlegd met minister Grapperhaus. De Groot: “Het is verschrikkelijk jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan.”

Classispredikanten zien dat gemeenten ongelooflijk hun best doen en erin slagen zich aan de regels te houden. Er wordt over het algemeen het zekere voor het onzekere genomen en de grenzen worden niet opgezocht. Verantwoordelijkheid wordt gevoeld en genomen.

Tegelijkertijd zien ze ook dat de moeite met en het verzet tegen de beperkende maatregelen groeit. Soms verwijt men de Protestantse Kerk te weinig verzet tegen de richtlijnen vanuit de overheid. De Groot: “Ik snap deze weerstand goed. Ik hoop dat mensen er op vertrouwen dat wij er alles aan doen om de belangen van onze gemeenten onder de aandacht te brengen, maar dat soms het algemene belang - de volksgezondheid en de beeldvorming rond kerken - belangrijker is dan ons eigen belang.”

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode, realiseert zich goed dat dit een teleurstellende boodschap voor gemeenten is: “We wensen kerkenraden wijsheid in de afwegingen die zij moeten maken op basis van deze nieuwe situatie. En we vertrouwen erop dat gemeenten ook nu weer wegen vinden om het kerk-zijn gestalte te geven en te volharden in geloof, hoop en liefde.” (Zie ook: Woord van bemoediging voor alle gemeenten.)

Samengevat:

Advies om zeer dringende richtlijnen met betrekking tot de kerkdiensten in de maand oktober over te nemen.
Het werken met enkele voorzangers in de kerk, op afstand van tenminste 5 meter van de gemeenteleden, is wel mogelijk.
Andere kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen.
Bericht van vandaag heeft alleen betrekking op de kerkdiensten in oktober. Eind van deze week is er opnieuw een gesprek tussen de kerken en Grapperhaus.
 
 
UITNODIGING TIENERDIENST

UITNODIGING TIENERDIENST
Hallo jongens en meiden, Na een lange pauze gaan de tienerdiensten weer van start!
Voor degene die hier graag voor het eerst een keertje naar toe gaat leg ik even kort uit wat een tienerdienst eigenlijk inhoud.
Voor alle tieners van het voortgezet onderwijs is er van 27 september t/m 13 juni maandelijks een eigen dienst in de 4-You zaal onder kerktijd. Er is tienerdienst voor alle klassen van het voortgezet onderwijs in 1 groep. We beginnen met koffie/thee en een klein vast ritueel. Elke tienerdienstzondag hebben we een thema over actuele zaken in het leven van jou als tiener waarover we niet alleen praten, maar waar we ook creatief mee aan de gang gaan, met bv. een spel, drama of quiz. Iedereen is vrij om zijn of haar mening te geven, maar er wordt ook altijd gekeken naar wat God in Zijn Woord er over te zeggen heeft. En we steken een kaarsje aan voor wie dat nodig heeft. De tieners moeten de dienst bij toerbeurt in tweetallen zelf voorbereiden (thema bedenken en uitwerken), waarbij ze uiteraard hulp van de leiding kunnen krijgen. Ook is er leuk materiaal om uit te kiezen in de kerk aanwezig en te vinden op verschillende websites.
Er is een rooster opgesteld, waarbij overlap met de diensten waarin ds. Baan voorgaat worden vermeden. Hij heeft immers vaak een dienst die extra gericht is op de jeugd.
Het rooster staat hieronder vermeld en ook nog eens per maand in de Ontmoeting.
27 september, 25 oktober, 15 november, 13 december 2020 10 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni 2021
Zet ook alvast in je agenda: 14 maart: tienerdienst met inbreng van de jeugd van de tienerdienst Jullie zijn van harte welkom van 9.30 – 10.30 uur in “de Ontmoeting” aan de Kerklaan.
De eerste tienerdienst is op zondag 27 september en wordt voorbereid door de leiding Sander Tulp en Derk Feiken. De tweede op 25 oktober. Wij hebben er weer zin in en hopen jullie binnenkort weer te zien!
Met vriendelijke groet:
Janet van Oostrum en de tienerdienstleiding Van 2020-2021: Geert Haan, Derk Feiken, Sander Tulp, Wim Bos, Anje de Wal, Annerieke Kuipers en Nick Wanders
 
SAMEN ETEN SAMEN ETEN
De vakantie is weer voorbij en normaal gesproken starten we weer met een nieuw seizoen van
Samen Eten. Maar de Samen Eten commissie heeft besloten om voorlopig nog geen bijeenkomsten te organiseren. Het aantal corona besmettingen neemt helaas weer toe, wat ons de nodige zorgen baart.
Ook al waren we van plan te starten met een klein aantal gasten, we vinden het niet verantwoord.
Onze gasten en ook de kooksters behoren tot de risicogroep. Uw en onze gezondheid staan voorop.
We hopen dan ook dat het coronavirus gauw op zijn retour gaat, alhoewel dat niet in de verwachting ligt. We wachten de ontwikkelingen af en zodra wij mogelijkheden zien om weer op een verantwoorde manier Samen Eten bijeenkomsten te organiseren, zullen wij u hierover berichten.  Er zal dan eerst met een kleine groep gestart worden, omdat we voorlopig de
1,5 meter afstand wel in acht moeten nemen. We hopen dat iedereen gezond mag blijven en we snel weer samen met elkaar kunnen eten!

De Samen Eten Commissie
 
Kantoor SchuldHulpMaatje Oldambt weer open voor hulpvragers Kantoor SchuldHulpMaatje Oldambt weer open voor hulpvragers
Inwoners van Oldambt met geldzorgen kunnen weer op afspraak langskomen op het kantoor van SchuldHulpMaatje Oldambt naast de Action. Vanwege het coronavirus was het kantoor enkele weken gesloten. Gelukkig is persoonlijk contact nu weer mogelijk.

Er zijn enkele maatregelen genomen om hulpvragers en vrijwilligers te beschermen. Zo is bijvoorbeeld het kantoor ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden en mogen er maximaal 2 hulpvragers en maximaal 2 vrijwilligers tegelijk aanwezig zijn. De grote spreektafel is door middel van schermen in vieren verdeeld. En er zijn reinigingsmiddelen en mondkapjes aanwezig.
 

Training nieuwe Maatjes

Zaterdag 20 juni start de driedaagse training van nieuwe Maatjes. Ruim 10 nieuwe vrijwilligers worden dan opgeleid om hulpvragers te kunnen begeleiden. Ook de training zal in aangepaste vorm plaatsvinden. SchuldHulpMaatje Oldambt is echter blij weer met de trainingen te kunnen starten. Er wordt vanwege het coronavirus een extra toeloop van hulpvragers verwacht.
 

Dreigende financiële problemen

De gebeurtenissen van de laatste weken heeft menig Oldambtster in financiële moeilijkheden gebracht. Bedrijven die failliet (dreigen) te gaan. Uitzendbanen die niet worden verlengd. ZZP-ers die te weinig werk hebben. Op termijn zullen mogelijk andere levensgebeurtenissen zorgen voor meer toeloop bij SchuldHulpMaatje, zoals echtscheiding en studieschuld.

De nieuwe Maatjes zullen, samen met de Maatjes die al ervaring hebben, binnenkort hopelijk ook weer op huisbezoek gaan.
 

Hulp nodig bij geldzorgen?

Kijk voor hulp op www.shmoldambt.nl. Of maak een afspraak door te bellen of te whatsappen naar 06-15377069. Mailen kan ook, naar info@shmoldambt.nl. Samen lukt ‘t!
 
Historisch overzicht voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee [update] Historisch overzicht voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee [update]
Op de website GereformeerdeKerken.info staat een artikel over het historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee.
Door op onderstaande link te klikken komt u bij het overzicht. Aanstaande dinsdag komt deel 2 online.
Deel 1
https://gereformeerdekerken.info/2020/05/09/de-gereformeerde-kerk-te-westerleeheiligerlee-1/
Deel 2
https://gereformeerdekerken.info/2020/05/12/de-gereformeerde-kerk-te-westerleeheiligerlee-2/

 
 
Orchideeën actie van de diaconie. Orchideeën actie van de diaconie.
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen heeft de diaconie een actie op 28 en 29 april gehouden in samenwerking met de landelijke actie NIETALLEEN. De actie had de naam: Een hart onder de riem voor jullie fantastisch werk!!
Met diaken Meeuwes Luten en onze voorzitster Trijnie Spanjer had ik een digitaal gesprek over deze actie.
( ds. Richard Offringa)


Vraag: Hoe is het idee ontstaan om ‘een hart onder de riem’ te maken?
Meeuwes Luten: Ik ben via ISF-Oldambt benaderd door Kerk in Actie dat zij bij de actie “Niet Alleen” van EO Metterdaad 10 initiatieven mochten aangeven, uitsluitend voor en door diaconieën, welke in aanmerking konden komen voor een maximale subsidie van € 2500 per Corona project. Daarop heb ik voor de Diaconie een project omschrijving gemaakt met een begroting en die per omgaande aan Kerk in Actie gestuurd. Die heeft deze aanvraag doorgezet naar “Niet Alleen” en is gehonoreerd. De voorwaarden waren binnen één maand na het uitvoeren van het project :
1. Een verhaal maken over het project
2. Een beknopte financiële verantwoording waaruit blijkt hoe het geld is besteed.
3. Twee foto’s van het project

Vraag: En waarom juist een orchidee?
ML: Toen de subsidie toekenning er was, hebben we eerst gekeken naar welke beroepsgroepen we zouden kunnen kiezen waarbij we mee gewogen hebben welke groepen al wat gehad hadden, zoals bijv. het ziekenhuispersoneel en voedselbank medewerkers die tulpen hadden gehad. Uiteindelijk is er gekozen voor de mensen die in één van de vitale beroepen werkzaam zijn en niet altijd de gepaste 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Persoonlijk vond ik het mooi om iets te geven uit de regio waar je wat langer van kunt genieten dan een bos tulpen, want deze zijn in maximaal 2 weken uitgebloeid en dan is de corona crisis nog lang niet voorbij. We hebben zitten zoeken in de regio naar verschillende kwekerijen met bloemen en kwam uiteindelijk uit bij Orchideeën kwekerij Aardse in Zuidbroek.
lees meer »
 
SchuldHulpMaatje start website voor Oldambtsters met geldzorgen

SchuldHulpMaatje start website voor Oldambtsters met geldzorgen
Iedere Oldambtster met (dreigende) schulden vindt vanaf nu hulp op de website van SchuldHulpMaatje Oldambt. De Stichting is al actief vanaf eind 2018. Het aantal aanvragen voor hulp bij geldzaken was vanaf het begin groot. Om voor iedereen in Oldambt 24 uur per dag vindbaar te zijn is begin april de website www.shmoldambt.nl gestart.

Het ontwerp van de website is rustig en volledig gericht op inwoners van Oldambt die op zoek zijn naar hulp bij geldzorgen. Al vanaf de startpagina kan men eenvoudig en snel hulp vragen. Zo staat er bovenaan een knop waarmee men direct kan bellen of whatsappen. Voor diegene die zich eerst wil informeren staan er ervaringsverhalen op van andere hulpvragers. Alle teksten zijn kort en bondig en zonder moeilijke woorden. Iedereen die hulp zoekt bij zijn of haar geldzaken mag zich begrepen en welkom voelen. SchuldHulpMaatje Oldambt wil, ook op het internet, de drempel voor het vragen om hulp zo laag mogelijk houden. Het is vaak al lastig genoeg.
 

Hulp nodig bij geldzorgen?

Op de startpagina staat: “Krijg je geldzaken weer op orde met gratis hulp van SchuldHulpMaatje Oldambt. Ga samen met een opgeleide vrijwilliger aan de slag. Overzicht over je geldzaken geeft een gerust gevoel. Samen lukt ‘t. Dat is wat wij geloven bij SchuldHulpMaatje Oldambt. Zeker als geldproblemen je leven beheersen. Dan heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder oordeel gewoon met je aan de slag gaat om je geldzaken weer op orde te brengen. Onze maatjes doen dat.”

Iedereen, ongeacht geloof, geen geloof, geslacht, ras of iets anders, is welkom! Het maakt niet uit of men al jaren diep in de schulden zit of bang is om door de coronacrisis inkomen te verliezen. Soms is een luisterend oor al genoeg en soms lopen de maatjes enkele jaren met een hulpvrager mee.

Kijk voor hulp op www.shmoldambt.nl. Of neem contact op door te bellen of te whatsappen naar 06-15377069. Mailen kan naar info@shmoldambt.nl. Samen lukt ‘t!
 
SchuldHulpMaatje Oldambt sluit aan bij hulpactie #Nietalleen

SchuldHulpMaatje Oldambt sluit aan bij hulpactie #Nietalleen
De landelijke hulpactie #Nietalleen verbindt de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen. Deze week heeft ook SchuldHulpMaatje Oldambt zich bij dit initiatief aangesloten.

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen hulp nodig hebben. #Nietalleen verzamelt alle hulpvragen en stuurt deze door naar lokale organisaties. SchuldHulpMaatje Oldambt is erg blij met dit initiatief en heeft zich daarom aangesloten. Ook in deze onzekere tijd staan onze maatjes klaar om mensen met geldzorgen te helpen. Samen lukt ‘t.

Lees voor meer informatie www.nietalleen.nl. Kijk voor hulp op onze website www.shmoldambt.nl. Of neem contact op door te bellen of te whatsappen naar 06-15377069. Je kunt ook mailen naar info@shmoldambt.nl.
 
 
MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
Het was begin 2020... De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart...
Het was Maart 2020... De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was

 
lees meer »
 
Voedselbank

Voedselbank
Door het hamsteren heeft Voedselbank Oldambt het moeilijker dan ooit. Alle giften – voedsel en geld – zijn daarom meer dan welkom!
“We merken dat de supermarkten nu minder over hebben”, zegt voorzitter Stina Koning. Extra blij is ze daarom met initiatieven van bijvoorbeeld Campus Winschoten, Noorderpoort College en Thermen Bad Nieuweschans. Doordat zij hun deuren dicht moesten houden, is er voedsel over en dat is aan de voedselbank gegeven. Stina Koning hoopt dat scholen, restaurants en grote bedrijven die voedsel over hebben, het aan de voedselbank geven. Ook mensen die merken dat ze meer gehamsterd hebben dan nodig is, kunnen uiteraard hun producten afgeven. Alle voedsel is welkom!
Vragen?
Elke ochtend, van 9:00 tot 13:00 uur is Voedselbank Oldambt telefonisch (0597 – 792 011) bereikbaar om vragen te beantwoorden en kan voedsel worden afgegeven.
 
Van de streekdiaconie Van de streekdiaconie
Vanuit de streekdiaconie worden er verschillende projecten georganiseerd. In de afgelopen periode hebben we ons vooral gericht op projecten binnen de regio, zoals actie Vakantietas, de voedselbank, boodschappenpakketten van de Plus en de DE-punten.
Hier gaan wij zeker mee door, maar we willen ook graag aan iets nieuws beginnen. 
We hebben gekozen voor het Shower Power project op Lesbos. Vanuit Midwolda is Ineke Wierenga betrokken geweest in het Shower Powerhuis.
Hieronder schrijft Ineke over het project en haar ervaringen.
In het najaar wordt er een regiodienst gehouden waar het project wordt uitgelegd.
Wij zijn van plan om een aantal gezamenlijke acties op te zetten.
U hoort van ons!
 
lees meer »
 
"Ieder mens telt" "Ieder mens telt"
In Oost-Groningen hebben de kerken de handen ineen geslagen om de armoede in hun regio te bestrijden door het oprichten van een gezamenlijk noodfonds. Zo’n 22% van de bevolking in deze regio leeft namelijk in armoede.

Op de website van de Protestantse kerk staat een artikel over armoede bestrijding.
Door hier te klikken kunt u het volledige artikel lezen.
 
De groene kerk De groene kerk
Afgelopen zondag 15 september stond de startdienst in het teken van de groene kerk. Dominee Ariaan Baan ging voor in deze dienst. Na de dienst kon er na gepraat worden en met elkaar in gesprek komen over hoe wij onze kerk kunnen verduurzamen.
De kinderen hebben hier ook aan mee gewerkt en hebben "de Ontmoeting" na gemaakt door gebruik te maken van allemaal natuurlijke produkten. Zie onderstaande afbeelding. In komend jaar zal het onderwerp groene kerk nog een aantal keren ter sprake komen.
 
Foto's

Foto's
Bij sommige diensten en evenementen worden wel eens foto's gemaakt.
De kans bestaat dat een aantal van de foto's op de website wordt geplaatst.
Het kan zijn dat u liever niet wilt dat een foto waar u opstaat op de website geplaatst wordt. Ik zou u dan willen vragen om dit zo snel indien mogelijk kenbaar te maken bij de fotograaf.
Heeft u de fotograaf gemist en u ziet toch een foto op de site staan wat u liever niet zou willen. Stuur dan meteen een e-mail naar pgscheemda@gmail.com en we zorgen ervoor dat de foto zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.
De webredactie
 
Beleidsplan 2017 - 2021 Beleidsplan 2017 - 2021
Het beleidsplan is geactualiseerd, als u op deze regel klikt kunt u deze in zijn geheel lezen.
Tevens is het beleidsplan terug te lezen via de knop beleidsplan aan linkerzijde van deze pagina.
 
ANBI

ANBI
De Protestantse kerk Nederland is aangesteld als ANBI instelling bij de belastingdienst zo ook de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Een gift aan onze gemeente is dus fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat gegevens van de instelling herkenbaar op de website te vinden moet zijn. De gegevens van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. staat vermeld in het menu item ANBI.
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 28 februari 2021
Liturgie eredienst 28 februari (Oostwold) ### 27-2: Liturgie kerkdienst 28 februari (Winschoten) *** De collecten 28 februari ### 25-2: Vanuit de streekdiaconie
 
veertigdagentijdkalender
 
Liturgie kerkdienst 28 februari(Winschoten)
Deze dienst komt vanuit de Vennekerk te Winschoten
Via kerkomroep kunt u naar de online dienst luisteren.
Via deze link kunt u de dienst bekijken.
Voorganger is Ds.
Bert L. van der Woude
De dienst vangt aan om 9:30 uur.
Liederen:
Lied 25:1,3
Lied 547(refr.)
Projectlied: Levensweg
Lied 283:1,3,4
Lied 339b
Lied 545: 1 t/m 4
Lied 807: 1 t/m 6
Lezingen:
1 Koningen 19:9-18
Marcus 9: 2-10
Klik hier om de liturgie te openen.

 
 
Liturgie eredienst 28 februari (Oostwold)
De dienst van zondag 28 februari vanuit Oostwold.
Via kerkomroep kunt u naar de online dienst luisteren.
Voorganger is pastor T. Huizing

 De dienst vangt aan om 9:30 uur.
Liederen:

Lied 25: 1,2,6,10
Lied 544:1,2,5
Lied 892
Lied 545:1,2,4
Lied: It's good, Lord, to be here
Lied 543:1,3
Lezingen:
1 Koningen 19:9-18
Marcus 9:2-10

 
 
Kerkdienst beluisteren
Klik hier om de kerkdienst  te beluisteren. 
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.