Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
UITNODIGING TIENERDIENST

UITNODIGING TIENERDIENST
Hallo jongens en meiden, Na een lange pauze gaan de tienerdiensten weer van start!
Voor degene die hier graag voor het eerst een keertje naar toe gaat leg ik even kort uit wat een tienerdienst eigenlijk inhoud.
Voor alle tieners van het voortgezet onderwijs is er van 27 september t/m 13 juni maandelijks een eigen dienst in de 4-You zaal onder kerktijd. Er is tienerdienst voor alle klassen van het voortgezet onderwijs in 1 groep. We beginnen met koffie/thee en een klein vast ritueel. Elke tienerdienstzondag hebben we een thema over actuele zaken in het leven van jou als tiener waarover we niet alleen praten, maar waar we ook creatief mee aan de gang gaan, met bv. een spel, drama of quiz. Iedereen is vrij om zijn of haar mening te geven, maar er wordt ook altijd gekeken naar wat God in Zijn Woord er over te zeggen heeft. En we steken een kaarsje aan voor wie dat nodig heeft. De tieners moeten de dienst bij toerbeurt in tweetallen zelf voorbereiden (thema bedenken en uitwerken), waarbij ze uiteraard hulp van de leiding kunnen krijgen. Ook is er leuk materiaal om uit te kiezen in de kerk aanwezig en te vinden op verschillende websites.
Er is een rooster opgesteld, waarbij overlap met de diensten waarin ds. Baan voorgaat worden vermeden. Hij heeft immers vaak een dienst die extra gericht is op de jeugd.
Het rooster staat hieronder vermeld en ook nog eens per maand in de Ontmoeting.
27 september, 25 oktober, 15 november, 13 december 2020 10 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni 2021
Zet ook alvast in je agenda: 14 maart: tienerdienst met inbreng van de jeugd van de tienerdienst Jullie zijn van harte welkom van 9.30 – 10.30 uur in “de Ontmoeting” aan de Kerklaan.
De eerste tienerdienst is op zondag 27 september en wordt voorbereid door de leiding Sander Tulp en Derk Feiken. De tweede op 25 oktober. Wij hebben er weer zin in en hopen jullie binnenkort weer te zien!
Met vriendelijke groet:
Janet van Oostrum en de tienerdienstleiding Van 2020-2021: Geert Haan, Derk Feiken, Sander Tulp, Wim Bos, Anje de Wal, Annerieke Kuipers en Nick Wanders
 
Informatieavond voor nieuwe Maatjes SchuldHulpMaatje Oldambt Informatieavond voor nieuwe Maatjes SchuldHulpMaatje Oldambt
Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen. Wil jij de vertrouwenspersoon zijn van iemand in een kwetsbare positie en voel je je betrokken bij onze doelgroep? Ben je bereid om structureel tijd beschikbaar te maken? En wil jij anderen helpen om ook financiële vrijheid te ervaren? Dan ben je van harte welkom op de informatieavond in Gebouw Irene achter de Vennekerk in Winschoten op 28 oktober van 19.30 tot 21.00 uur. Iedereen die wil ontdekken of het iets voor hem of haar is, is van harte welkom.

Als vrijwilliger heb je je eigen financiën op orde, maar hoef je geen financiële deskundige te zijn. Voordat je start volg je een driedaagse training. Daarna word je begeleid door een coördinator en krijg je regelmatig bijscholing. De voortgang van het contact met je hulpvrager hou je bij in een onlinesysteem waar ook je coördinator toegang toe heeft.

Deelname aan SchuldHulpMaatje vraagt tijd en inzet, maar op termijn krijg je er veel voor terug: dankbaarheid van de mensen die je helpt, persoonlijke ontwikkeling en je draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van de kerk.

 

SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje Oldambt is opgericht in 2018 op initiatief van de regionale kerken en werkt effectief samen met kerken, gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. De gemeente Oldambt en diverse fondsen maken ons werk financieel mogelijk.

Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.

Je kunt voor meer informatie altijd contact opnemen met Jolanda de Haan via jolandadehaan@shmoldambt.nl of 06-39456137. Of kijk op www.shmoldambt.nl.

We hopen je op 28 oktober te ontmoeten!
 
Video van de streekdienst 20 september 2020 Video van de streekdienst 20 september 2020
 
Diaconie collecte streekdienst 20 september Diaconie collecte streekdienst 20 september
“Shower Power is een stichting die in 2018 is opgericht door drie Nederlanders.
Het doel is om vrouwen en kinderen even uit het vluchtelingenkamp Moria te halen en te laten douchen, maar ook te laten bij komen van de hectiek in het kamp. Elke dag wordt er 3 keer een busje met vrouwen en kinderen uit het kamp gehaald om in het huis, wat gehuurd wordt, te douchen. De vrouwen die voor het eerst komen krijgen een setje ondergoed, kinderen een onderbroek. Ze worden ontvangen in gezellig huisje, krijgen drinken, fruit, koekje en na het douchen een kopje soep. Ondertussen föhnen wij hun haar, borstelen het, maken vlechten of speldjes erin. De jonge jongens willen meestal gel in het haar. Zo proberen wij een zo huiselijke sfeer te creëren, een luisterend oor te geven en mensen een hart onder de riem te steken. Helaas moeten ze na dik 2 uur weer terug naar het kamp”.

Op dit moment heeft Shower Power echter de werkzaamheden moeten opschorten.
De aanleiding is Covid-19. De kampen blijven gesloten-er zijn nog immer reisbeperkingen voor vrijwilligers uit diverse landen. Shower Power wil niet het risico lopen dan hun vrijwilligers het Covid-19 virus op Lesbos importeren.
Niemand weet wat er over twee of drie maanden wel weer mogelijk is. De bereidheid om zich aan de maatregelen te houden wordt lastiger en het gevaar van een tweede golf wordt steeds groter. Met die onzekerheid moeten ze bij Shower Power leven.

Voorlopig blijft Shower Power doorgaan met het ondersteunen van de Griekse NGO’s die, zo goed en zo kwaad als het gaat, op hun post konden blijven en die alle hulp die in hun vermogen ligt aan de vluchtelingen geven.
Om een voorbeeld te geven: ze schonken meer dan 40.000 stuks maandverband en er wordt maandelijks geld gedoneerd aan Attika Human Support. Attika is de enige organisatie die zich richt op het zo snel mogelijk doorgeven van gedoneerde producten. De ontvangers zijn actieve NGO’s, individuele vluchtelingen en leden van de locale bevolking die dit nodig hebben. Daarnaast wordt er een opvangkamp voor vluchtelingen met psychische beperkingen ondersteund.

Zodra Shower Power denkt om met de hulp van vrijwilligers hun missie weer op te kunnen pakken zal dit intern- en daarna ook extern bekend worden gemaakt. Het is en blijft een vervelend gevoel dat hun douchemissie moet worden opgeschort maar ze blijven zich inzetten om ondanks de belemmeringen het lot van de zwaarst getroffenen te verzachten.
De Streekdiaconie heeft nagedacht over het bovenstaande verhaal. Hoe gaan wij hier nu mee verder? Ons plan was een actie op te zetten voor het Shower Powerhuis en nu zijn zij genoodzaakt hun acties op te schorten.
Wij hebben gemeend door te moeten gaan met Hulp aan Lesbos. Op de eerste plaats voor het Shower Powerhuis omdat we hopen dat ze hun taken weer spoedig voort kunnen zetten.
Mocht dit project zich anders gaan ontwikkelen, dan gaan we ons waarschijnlijk richten op de grotere problematiek op Lesbos en zien we hoe het geld het beste kan worden besteed. U begrijpt allemaal dat de situatie schrijnend is en hulp meer dan nodig!!
De opbrengst van de collecte tijdens de startzondag is bestemd voor onze actie: Hulp aan Lesbos.
U mag het geld overmaken op de bankrekening van de Streekdiaconie N22RABO 0356 4249 95 t.n.v. Diaconie van de Protestantse kerk of naar de diaconie van uw eigen kerk o.v.v. Hulp aan Lesbos
 
SchuldHulpMaatje Oldambt erg blij met gift Rotary Winschoten SchuldHulpMaatje Oldambt erg blij met gift Rotary Winschoten
Zaterdagmiddag liet de Rotary Winschoten 5.000 badeendjes los aan de Renselkade in Winschoten. Met de actie wilde de Rotary geld inzamelen voor goede doelen in de regio. SchuldHulpMaatje Oldambt was een van die goede doelen. Inwoners uit de regio waren opgeroepen een of meer badeendjes te adopteren en hadden daar ruim gehoor aan gegeven.

Precies om 14.00 uur werden de eendjes te water gelaten. Na ongeveer een kwartier dobberen en een beetje hulp van spuiten van de Stichting Oud Brandweermateriaal Winschoten, kwamen de badeendjes aan bij de finish. De winnaar wiens eendje als eerste over de finish kwam ontving een bedrag van maar liefst 1.000 euro.

Namens het bestuur van SchuldHulpMaatje Oldambt ontving Bert van der Woude een cheque van de voorzitter van de Rotary, Freerk Potze. Met het ontvangen bedrag zal SchuldHulpMaatje Oldambt 5 nieuwe vrijwilligers opleiden tot SchuldHulpMaatje Jong. Door jongeren met (dreigende) schulden al in een vroeg stadium te bereiken, wil SchuldHulpMaatje de cirkel van generatie-armoede in de regio doorbreken. SchuldHulpMaatje Oldambt is de Rotary zeer dankbaar voor deze bijdrage!
 
Kerstboom gezocht Kerstboom gezocht
Wij zoeken weer een kerstboom,
of het allemaal door gaat is iets anders,
maar diegene die een boom van ongeveer 5 meter hoog  in zijn of haar tuin heeft staan en die kwijt wil kan bellen naar:

Ludolf Niemeijer 06 55 745 005 of 0597-591696
 
 
Collecten Collecten
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zijn we op zoek gegaan om het voor u makkelijker te maken om uw gaven te geven en dat is gelukt. We gaan gebruik maken van de diensten van Stichting Kerkelijk Geldbeheer.
Toelichting:
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.  We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Drie aandachtspunten zijn hierbij:
  • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente
  • De doelen, de verdeelsleutel en de collectezak staan wekelijks in de “orde van dienst”
  • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de doelen van de collecten. Wij danken u voor uw gift!
 
SAMEN ETEN SAMEN ETEN
De vakantie is weer voorbij en normaal gesproken starten we weer met een nieuw seizoen van
Samen Eten. Maar de Samen Eten commissie heeft besloten om voorlopig nog geen bijeenkomsten te organiseren. Het aantal corona besmettingen neemt helaas weer toe, wat ons de nodige zorgen baart.
Ook al waren we van plan te starten met een klein aantal gasten, we vinden het niet verantwoord.
Onze gasten en ook de kooksters behoren tot de risicogroep. Uw en onze gezondheid staan voorop.
We hopen dan ook dat het coronavirus gauw op zijn retour gaat, alhoewel dat niet in de verwachting ligt. We wachten de ontwikkelingen af en zodra wij mogelijkheden zien om weer op een verantwoorde manier Samen Eten bijeenkomsten te organiseren, zullen wij u hierover berichten.  Er zal dan eerst met een kleine groep gestart worden, omdat we voorlopig de
1,5 meter afstand wel in acht moeten nemen. We hopen dat iedereen gezond mag blijven en we snel weer samen met elkaar kunnen eten!

De Samen Eten Commissie
 
Kantoor SchuldHulpMaatje Oldambt weer open voor hulpvragers Kantoor SchuldHulpMaatje Oldambt weer open voor hulpvragers
Inwoners van Oldambt met geldzorgen kunnen weer op afspraak langskomen op het kantoor van SchuldHulpMaatje Oldambt naast de Action. Vanwege het coronavirus was het kantoor enkele weken gesloten. Gelukkig is persoonlijk contact nu weer mogelijk.

Er zijn enkele maatregelen genomen om hulpvragers en vrijwilligers te beschermen. Zo is bijvoorbeeld het kantoor ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden en mogen er maximaal 2 hulpvragers en maximaal 2 vrijwilligers tegelijk aanwezig zijn. De grote spreektafel is door middel van schermen in vieren verdeeld. En er zijn reinigingsmiddelen en mondkapjes aanwezig.
 

Training nieuwe Maatjes

Zaterdag 20 juni start de driedaagse training van nieuwe Maatjes. Ruim 10 nieuwe vrijwilligers worden dan opgeleid om hulpvragers te kunnen begeleiden. Ook de training zal in aangepaste vorm plaatsvinden. SchuldHulpMaatje Oldambt is echter blij weer met de trainingen te kunnen starten. Er wordt vanwege het coronavirus een extra toeloop van hulpvragers verwacht.
 

Dreigende financiële problemen

De gebeurtenissen van de laatste weken heeft menig Oldambtster in financiële moeilijkheden gebracht. Bedrijven die failliet (dreigen) te gaan. Uitzendbanen die niet worden verlengd. ZZP-ers die te weinig werk hebben. Op termijn zullen mogelijk andere levensgebeurtenissen zorgen voor meer toeloop bij SchuldHulpMaatje, zoals echtscheiding en studieschuld.

De nieuwe Maatjes zullen, samen met de Maatjes die al ervaring hebben, binnenkort hopelijk ook weer op huisbezoek gaan.
 

Hulp nodig bij geldzorgen?

Kijk voor hulp op www.shmoldambt.nl. Of maak een afspraak door te bellen of te whatsappen naar 06-15377069. Mailen kan ook, naar info@shmoldambt.nl. Samen lukt ‘t!
 
Historisch overzicht voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee [update] Historisch overzicht voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee [update]
Op de website GereformeerdeKerken.info staat een artikel over het historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee.
Door op onderstaande link te klikken komt u bij het overzicht. Aanstaande dinsdag komt deel 2 online.
Deel 1
https://gereformeerdekerken.info/2020/05/09/de-gereformeerde-kerk-te-westerleeheiligerlee-1/
Deel 2
https://gereformeerdekerken.info/2020/05/12/de-gereformeerde-kerk-te-westerleeheiligerlee-2/

 
 
Orchideeën actie van de diaconie. Orchideeën actie van de diaconie.
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen heeft de diaconie een actie op 28 en 29 april gehouden in samenwerking met de landelijke actie NIETALLEEN. De actie had de naam: Een hart onder de riem voor jullie fantastisch werk!!
Met diaken Meeuwes Luten en onze voorzitster Trijnie Spanjer had ik een digitaal gesprek over deze actie.
( ds. Richard Offringa)


Vraag: Hoe is het idee ontstaan om ‘een hart onder de riem’ te maken?
Meeuwes Luten: Ik ben via ISF-Oldambt benaderd door Kerk in Actie dat zij bij de actie “Niet Alleen” van EO Metterdaad 10 initiatieven mochten aangeven, uitsluitend voor en door diaconieën, welke in aanmerking konden komen voor een maximale subsidie van € 2500 per Corona project. Daarop heb ik voor de Diaconie een project omschrijving gemaakt met een begroting en die per omgaande aan Kerk in Actie gestuurd. Die heeft deze aanvraag doorgezet naar “Niet Alleen” en is gehonoreerd. De voorwaarden waren binnen één maand na het uitvoeren van het project :
1. Een verhaal maken over het project
2. Een beknopte financiële verantwoording waaruit blijkt hoe het geld is besteed.
3. Twee foto’s van het project

Vraag: En waarom juist een orchidee?
ML: Toen de subsidie toekenning er was, hebben we eerst gekeken naar welke beroepsgroepen we zouden kunnen kiezen waarbij we mee gewogen hebben welke groepen al wat gehad hadden, zoals bijv. het ziekenhuispersoneel en voedselbank medewerkers die tulpen hadden gehad. Uiteindelijk is er gekozen voor de mensen die in één van de vitale beroepen werkzaam zijn en niet altijd de gepaste 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Persoonlijk vond ik het mooi om iets te geven uit de regio waar je wat langer van kunt genieten dan een bos tulpen, want deze zijn in maximaal 2 weken uitgebloeid en dan is de corona crisis nog lang niet voorbij. We hebben zitten zoeken in de regio naar verschillende kwekerijen met bloemen en kwam uiteindelijk uit bij Orchideeën kwekerij Aardse in Zuidbroek.
lees meer »
 
SchuldHulpMaatje start website voor Oldambtsters met geldzorgen

SchuldHulpMaatje start website voor Oldambtsters met geldzorgen
Iedere Oldambtster met (dreigende) schulden vindt vanaf nu hulp op de website van SchuldHulpMaatje Oldambt. De Stichting is al actief vanaf eind 2018. Het aantal aanvragen voor hulp bij geldzaken was vanaf het begin groot. Om voor iedereen in Oldambt 24 uur per dag vindbaar te zijn is begin april de website www.shmoldambt.nl gestart.

Het ontwerp van de website is rustig en volledig gericht op inwoners van Oldambt die op zoek zijn naar hulp bij geldzorgen. Al vanaf de startpagina kan men eenvoudig en snel hulp vragen. Zo staat er bovenaan een knop waarmee men direct kan bellen of whatsappen. Voor diegene die zich eerst wil informeren staan er ervaringsverhalen op van andere hulpvragers. Alle teksten zijn kort en bondig en zonder moeilijke woorden. Iedereen die hulp zoekt bij zijn of haar geldzaken mag zich begrepen en welkom voelen. SchuldHulpMaatje Oldambt wil, ook op het internet, de drempel voor het vragen om hulp zo laag mogelijk houden. Het is vaak al lastig genoeg.
 

Hulp nodig bij geldzorgen?

Op de startpagina staat: “Krijg je geldzaken weer op orde met gratis hulp van SchuldHulpMaatje Oldambt. Ga samen met een opgeleide vrijwilliger aan de slag. Overzicht over je geldzaken geeft een gerust gevoel. Samen lukt ‘t. Dat is wat wij geloven bij SchuldHulpMaatje Oldambt. Zeker als geldproblemen je leven beheersen. Dan heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder oordeel gewoon met je aan de slag gaat om je geldzaken weer op orde te brengen. Onze maatjes doen dat.”

Iedereen, ongeacht geloof, geen geloof, geslacht, ras of iets anders, is welkom! Het maakt niet uit of men al jaren diep in de schulden zit of bang is om door de coronacrisis inkomen te verliezen. Soms is een luisterend oor al genoeg en soms lopen de maatjes enkele jaren met een hulpvrager mee.

Kijk voor hulp op www.shmoldambt.nl. Of neem contact op door te bellen of te whatsappen naar 06-15377069. Mailen kan naar info@shmoldambt.nl. Samen lukt ‘t!
 
SchuldHulpMaatje Oldambt sluit aan bij hulpactie #Nietalleen

SchuldHulpMaatje Oldambt sluit aan bij hulpactie #Nietalleen
De landelijke hulpactie #Nietalleen verbindt de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen. Deze week heeft ook SchuldHulpMaatje Oldambt zich bij dit initiatief aangesloten.

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen hulp nodig hebben. #Nietalleen verzamelt alle hulpvragen en stuurt deze door naar lokale organisaties. SchuldHulpMaatje Oldambt is erg blij met dit initiatief en heeft zich daarom aangesloten. Ook in deze onzekere tijd staan onze maatjes klaar om mensen met geldzorgen te helpen. Samen lukt ‘t.

Lees voor meer informatie www.nietalleen.nl. Kijk voor hulp op onze website www.shmoldambt.nl. Of neem contact op door te bellen of te whatsappen naar 06-15377069. Je kunt ook mailen naar info@shmoldambt.nl.
 
 
SAMEN ETEN SAMEN ETEN
Vrijdag 6 maart hebben we weer gezellig met elkaar gegeten en kunnen genieten
van diverse stoof- en ovenschotels. Deze avond hadden we ook een gast in ons midden,
burgemeester Cora Yfke Sikkema. In het kader van ons 10 -jarig jubileum hadden we haar
uitgenodigd. Ze vond het leuk om deze avond bij te wonen, heeft met diverse gasten
een praatje gemaakt en heeft genoten van de diverse gerechten. Na het aantrekkelijk uitziend
maar ook smakelijk toetje, hebben we als afsluiting van de maaltijd nog een kopje koffie of thee
met een lekker bonbonnetje erbij genuttigd. Het was weer een geslaagde avond en iedereen
keek al weer uit naar de volgende editie. Welke zou plaats vinden op 17 april.
Helaas door de coronapandemie zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni geschrapt.
Dus ook onze bijeenkomsten van 17 april en 5 juni. Wij hopen in het nieuwe seizoen weer
voor u klaar te staan en nog aandacht te besteden aan ons 10 jarig bestaan.
Voor nu rest ons u allen veel sterkte toe te wensen in deze contactloze tijd en hopen dat u allen
gezond mag blijven.

De Samen Eten Commissie
 
MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
Het was begin 2020... De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart...
Het was Maart 2020... De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was

 
lees meer »
 
Voedselbank

Voedselbank
Door het hamsteren heeft Voedselbank Oldambt het moeilijker dan ooit. Alle giften – voedsel en geld – zijn daarom meer dan welkom!
“We merken dat de supermarkten nu minder over hebben”, zegt voorzitter Stina Koning. Extra blij is ze daarom met initiatieven van bijvoorbeeld Campus Winschoten, Noorderpoort College en Thermen Bad Nieuweschans. Doordat zij hun deuren dicht moesten houden, is er voedsel over en dat is aan de voedselbank gegeven. Stina Koning hoopt dat scholen, restaurants en grote bedrijven die voedsel over hebben, het aan de voedselbank geven. Ook mensen die merken dat ze meer gehamsterd hebben dan nodig is, kunnen uiteraard hun producten afgeven. Alle voedsel is welkom!
Vragen?
Elke ochtend, van 9:00 tot 13:00 uur is Voedselbank Oldambt telefonisch (0597 – 792 011) bereikbaar om vragen te beantwoorden en kan voedsel worden afgegeven.
 
Van de streekdiaconie Van de streekdiaconie
Vanuit de streekdiaconie worden er verschillende projecten georganiseerd. In de afgelopen periode hebben we ons vooral gericht op projecten binnen de regio, zoals actie Vakantietas, de voedselbank, boodschappenpakketten van de Plus en de DE-punten.
Hier gaan wij zeker mee door, maar we willen ook graag aan iets nieuws beginnen. 
We hebben gekozen voor het Shower Power project op Lesbos. Vanuit Midwolda is Ineke Wierenga betrokken geweest in het Shower Powerhuis.
Hieronder schrijft Ineke over het project en haar ervaringen.
In het najaar wordt er een regiodienst gehouden waar het project wordt uitgelegd.
Wij zijn van plan om een aantal gezamenlijke acties op te zetten.
U hoort van ons!
 
lees meer »
 
"Ieder mens telt" "Ieder mens telt"
In Oost-Groningen hebben de kerken de handen ineen geslagen om de armoede in hun regio te bestrijden door het oprichten van een gezamenlijk noodfonds. Zo’n 22% van de bevolking in deze regio leeft namelijk in armoede.

Op de website van de Protestantse kerk staat een artikel over armoede bestrijding.
Door hier te klikken kunt u het volledige artikel lezen.
 
De groene kerk De groene kerk
Afgelopen zondag 15 september stond de startdienst in het teken van de groene kerk. Dominee Ariaan Baan ging voor in deze dienst. Na de dienst kon er na gepraat worden en met elkaar in gesprek komen over hoe wij onze kerk kunnen verduurzamen.
De kinderen hebben hier ook aan mee gewerkt en hebben "de Ontmoeting" na gemaakt door gebruik te maken van allemaal natuurlijke produkten. Zie onderstaande afbeelding. In komend jaar zal het onderwerp groene kerk nog een aantal keren ter sprake komen.
 
Foto's

Foto's
Bij sommige diensten en evenementen worden wel eens foto's gemaakt.
De kans bestaat dat een aantal van de foto's op de website wordt geplaatst.
Het kan zijn dat u liever niet wilt dat een foto waar u opstaat op de website geplaatst wordt. Ik zou u dan willen vragen om dit zo snel indien mogelijk kenbaar te maken bij de fotograaf.
Heeft u de fotograaf gemist en u ziet toch een foto op de site staan wat u liever niet zou willen. Stuur dan meteen een e-mail naar pgscheemda@gmail.com en we zorgen ervoor dat de foto zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.
De webredactie
 
Beleidsplan 2017 - 2021 Beleidsplan 2017 - 2021
Het beleidsplan is geactualiseerd, als u op deze regel klikt kunt u deze in zijn geheel lezen.
Tevens is het beleidsplan terug te lezen via de knop beleidsplan aan linkerzijde van deze pagina.
 
ANBI

ANBI
De Protestantse kerk Nederland is aangesteld als ANBI instelling bij de belastingdienst zo ook de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Een gift aan onze gemeente is dus fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat gegevens van de instelling herkenbaar op de website te vinden moet zijn. De gegevens van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. staat vermeld in het menu item ANBI.
 
 
 
 
Laatste update 23 september 2020
Tienerdienst *** Schuldhulpmaatje
 
Kerkdienst beluisteren
Klik hier om de kerkdienst  te beluisteren. 
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.