Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Natuurlijk bent u ook van harte welkom tijdens onze kerkdiensten elke zondagochtend van 9.30 tot 10.30 uur of tijdens één van onze vele activiteiten! Er zijn nog wel aanvullende voorwaarden zoals b.v. het aanmelden en het dragen van mondkapjes. Elders op de site leest u de meest resent geldende voorwaarden.  Als u nog vragen heeft of wij u op één of andere manier van dienst kunnen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

 
2e Advent Sinterkerstdienst 5 december 2e Advent Sinterkerstdienst 5 december

klik op de TV om de dienst te bekijken.
De uitzending start omstreeks 9:27 uur
 
Bij de collecten 5 december Bij de collecten 5 december
1e collecte: Pastoraat
U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nr. NL14 RABO 0357 743 466 t.n.v. Diaconie PG Scheemda o.v.v. “collecte pastoraat 5 december 2021”.

2e collecte: Kerk
U kunt geld storten op nummer NL84RABO 0357 7518 09 t.n.v. PG Scheemda en er graag bij vermelden: “Collecte kerk 5 december 2021”.

3e collecte: Exploitatie gebouwen
U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL84RABO 0357 7518 09 t.n.v. PG Scheemda onder vermelding van “collecte exploitatie gebouwen 5 december 2021”.
 
Diensten vanaf 21 november Diensten vanaf 21 november
N.a.v. de persconferentie van vrijdag 12 november en vrijdag 26 november gelden de volgende regels.
We gaan ons weer volledig houden aan de 1,5m regel. Voor ons betekent dit dat we zo’n 90 gemeenteleden mogen/kunnen toelaten.
 
 • Het aanmelden voor de diensten wordt weer ingevoerd. U kunt zich voor de diensten gehouden in de Ontmoeting aanmelden bij Ben Bruinsma:
 • Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren.
 • Bij binnenkomen en verlaten van de kerk moet u een mondkapje dragen.
 • Jassen graag meenemen de kerkzaal in.
 • In de dienst mag gezongen worden.
 • Geen koffiedrinken na de dienst
 • En we vragen u zich te houden aan de aanwijzingen van de koster en de dienstdoende ambtsdragers.
 • Tijdens de dienst zal de ventilatie op vol vermogen draaien. Deze is nl. van groot belang om besmetting te voorkomen.
 • Voor degene die de diensten niet bij kunnen wonen: de diensten zijn te beluisteren via kerkomroep en ook rechtstreeks te zien via de link op de website van onze kerk: www.pgscheemda.nl.

Verder zullen alle kerkelijke activiteiten opgeschort worden.
 
OPROEP Kniepertjes actie Streekdiaconie OPROEP Kniepertjes actie Streekdiaconie
Wat gaan we doen?
Na de succesvolle bloemenbollenactie van de streekdiaconie gaan we verder! De opbrengst van de bollen is bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend. Dit komt in het volgend kerkblad.

Nu gaat Scheemda het stokje overnemen. En wel met een kniepertjes actie. We gaan kniepertjes bakken en verkopen: 20 kniepertjes voor €3,00. U kunt tot 15 december 2021 uw bestelling inleveren in de kerk of via de mail bestellen. Of U kunt de bestelling bij één van de diakenen doen. U kunt de bestelling op donderdag 30 december afhalen bij de Ontmoeting in Scheemda vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur. In kerkblad Ontmoeting is er een bestelformulier.

Maar dat kunnen wij natuurlijk niet alleen .We hebben hulp nodig. Dus iedereen die mee wil helpen kniepertjes bakken, (thuis of) op 27 december samen in de Ontmoeting, kan zich opgeven bij de diaconie van Scheemda.
 
Kiezen tussen repareren van een fiets of drie dagen een gevulde broodtrommel?

Kiezen tussen repareren van een fiets of drie dagen een gevulde broodtrommel?
Kiezen tussen repareren van een fiets of drie dagen een gevulde broodtrommel? Bestaat dat werkelijk in Nederland? Workshop ‘Armoede, waar hebben we het over?’
Op woensdag 27 oktober wordt de eerste van vijf workshops ‘Armoede, waar hebben we het over?’ gehouden. De eerste workshop is in Het Trefpunt aan de Dorpstraat 119 (naast de kerk) in Vriescheloo. De andere data en locaties staan onderaan dit artikel.
De bijeenkomst is van 19.15 tot 21.45 uur en de toegang is gratis.
„Deze workshop is voor iedereen in Oost-Groningen die op mensen in armoede betrokken is. Van familie tot vrijwilligers en professionals”, vertelt Christiaan Dekker uit Onstwedde. Hij is diaconaal consulent armoedebestrijding bij de PKN. „Wat betekent armoede voor iemands dagelijks leven? Hoe (h)erken je geldzorgen en armoede? Wat kun je voor iemand betekenen hierin?”
Kiezen tussen repareren van een fiets of drie dagen een gevulde broodtrommel? Bestaat dat werkelijk in Nederland? Er zijn toch voldoende voorzieningen voor ieder? En waarom hebben arme mensen eigenlijk wel een grote TV aan de muur? En als je wilt helpen, wat moet je dan wel of niet doen?

Taboe

Annamaria Evers, ervaringsdeskundige bij Sterk uit Armoede, vertelt in de workshop haar persoonlijke verhaal. „Er rust vaak een taboe op om hierover te praten. Daarom willen wij mensen uitnodigen om in gesprek te gaan. Ik vertel open over mijn ervaringen en nodig mensen uit ook open te zijn in wat zij denken.”
„Geldzorgen en armoede verdienen steeds opnieuw onze aandacht in Oost-Groningen”, vult Christiaan Dekker aan. „Daarom bieden Protestantse kerken in de regio deze workshop aan. Voor iedereen die hier meer over wil weten. Kerken werken zo lokaal aan bewustwording, ook die van henzelf. En ze zoeken naar verbinding met ieder die zich inzet tegen armoede.”

Vier workshops in november

In november staan nog vier workshops op het programma:
Dinsdag 9 en woensdag: 10 november: De Eendracht in Stadskanaal, Poststraat 30               
woensdag 17 november: Ons Gebouw in Winschoten aan de Burg. Schönfeldplein 7A          
maandag 29 november: in De Verbinding in Midwolda, Hoofdweg 167

Aanmelden

U wilt meer informatie? U wilt zich aanmelden? Neem dan contact op met Christiaan Dekker: workshoparmoede@gmail.com of 06-38772033.
 
Verslag startzondag 19 sept 2021

Verslag startzondag 19 sept 2021
Op 19 september was het startzondag in de streekgemeente Oost-Groningen.
We begonnen met een mooie, bemoedigende dienst in de Vennekerk over het thema van deze dag: UW KONINKRIJK KOME, de tweede bede van het Onze Vader. Aan de toertocht deden ruim 90 deelnemers mee, merendeels fietsers die een mooie route reden door het Oldambt, maar ook mensen die met de auto gingen en passagiers in de GADObus.
In de Dorpskerk van Meeden verrasten Janka Rubing, Jan Wieringa en Rebecca Huiting met een sfeervol optreden met poëzie en muziek. In de kerk was ook een foto-expositie over de Werken van Barmhartigheid.
In de Ontmoeting in Scheemda stond een gastvrij team klaar om de lunch te serveren, daarna terug naar Winschoten, waar de OVER DE BRUG groep het programma voor het laatste kwartaal van 2021 presenteerde en we besloten de dag met een Taizéviering.
Als herinnering aan de startzondag zijn er storytiles gemaakt en die zullen de komende maanden in elke gemeente geëxposeerd worden.
Zie ook de facebookpagina
https://www.facebook.com/Protestantse-Streekgemeente-Oost-Groningen-106476027849739
lees meer »
 
SchuldHulpMaatje Oldambt reikt certificaten uit aan nieuwe Maatjes SchuldHulpMaatje Oldambt reikt certificaten uit aan nieuwe Maatjes
Deze week ontvangen 6 nieuwe Maatjes hun certificaat als vrijwilliger van SchuldHulpMaatje Oldambt. Na een driedaagse training mogen zij nu inwoners uit de gemeente Oldambt helpen die geldzorgen hebben. De Maatjes worden daarbij begeleid door een ervaren coördinator.

De extra vrijwilligers zijn hard nodig, omdat er – mede door de coronacrisis – een grote stijging van het aantal hulpvragen wordt verwacht.

Het volgen van fysieke trainingen werd door corona onmogelijk. Er hadden zich eind vorig jaar al ruim 25 nieuwe vrijwilligers gemeld die Maatje willen worden. En een deel van hen was al begonnen aan de trainingen. Door de strengere coronamaatregelen werden de trainingen uitgesteld. Het trainingsbureau van SchuldHulpMaatje heeft toen adequaat gereageerd en is de trainingen online gaan aanbieden. Alhoewel elkaar fysiek ontmoeten sterk de voorkeur heeft en een online training erg vermoeiend is, heeft een aantal vrijwilligers nu toch de training kunnen afronden.

De zes nieuwe Maatjes worden deze dagen allemaal thuis bezocht door een van de coördinatoren. Daarbij tekenen ze hun overeenkomst en ontvangen ze naast hun certificaat een roos als dank. Op de foto ontvangt Tonnie Jurjens uit Beerta zijn certificaat uit handen van coördinator Inge Verbeek.
lees meer »
 
Collecten Collecten
Voor de collecten gaan we gebruik maken van de diensten van Stichting Kerkelijk Geldbeheer.
Toelichting:
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.  We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Drie aandachtspunten zijn hierbij:
 • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente
 • De doelen, de verdeelsleutel en de collectezak staan wekelijks in de “orde van dienst”
 • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de doelen van de collecten. Wij danken u voor uw gift!
 
Vanuit de streekdiaconie Vanuit de streekdiaconie
Terugblik op de regiodienst van 7 februari
Het was de 7e februari  zondag van het werelddiaconaat en die dienst is voorbereid door ds Gert Wybe van der Werff in samenwerking met de streekdiaconie . In de dienst stonden Bangladesh, het Shower Powerproject in Les Bos en Moldavie centraal. In de dienst zijn kaarsen aangestoken: één kaars is symbolisch bij het water aangestoken , dat zoveel mensen in Bangladesh bedreigt in hun bestaan. Er is een kaars aangestoken in een kring matroeska’s in de hoop  dat de kaars symbool mag staan voor mensen die de kinderen in Moldavie met liefde en zorg mogen omringen. Er stond in de dienst een koffer in de kerk met daarin papieren bootjes, die bootjes symboliseren de mensen die onderweg zijn en op zoek  naar een beter en veiliger leven. Er is een kaars aangestoken en hun Licht toe gebeden op hun weg.
Tijdens de dienst werd gevraagd om thuis een bootje te vouwen en die te voorzien van een wens en daar is  gehoor aangegeven .
Verder was er ook een liturgische schikking
In de liturgische schikking zien we 7 handschoenen, symbool voor handen. Zeven is het getal van de volheid en dus voor iedereen. De wereldbol wordt gedragen door al de handen samen in een niet direct te doorgronden structuur. De kwetsbaarheid van de wereld wordt daardoor zichtbaar, maar ook de kracht van de samenwerking. De donkere ondergrond verwijst naar het natuurgeweld en het leed waar we bij stil staan in het werelddiaconaat.

Het was een inspirerende dienst waarin het werelddiaconaat centraal stond.
Fijn dat we deze regiodienst op deze manier samen konden vieren.

Boodschappenpakket actie voor o.a voedselbank
Er zijn 21 boodschappenpakketten bij elkaar gespaard en dat is een prachtig resultaat.
Alle mensen die meegewerkt hebben aan deze actie, heel hartelijk bedankt!
 
 
Maatregelen rondom Covid-19 [update] Maatregelen rondom Covid-19 [update]
Gezien de recente maatregelen omtrent Covid-19 heeft de taakgroep Pastoraat zich voorgenomen
geen bezoeken af te leggen, tot dat de maatregelen worden versoepeld.

In situaties van crisis en bij ziekenhuis- of verpleeghuis opname kunt u ons
vragen om een bezoek.


Wij bidden en hopen dat de maatregelen weer wat worden versoepeld.

Namens de ouderlingen.
ds. Richard Offringa
 
NIET ALLEEN NIET ALLEEN
 
Kantoor SchuldHulpMaatje Oldambt weer open voor hulpvragers Kantoor SchuldHulpMaatje Oldambt weer open voor hulpvragers
Inwoners van Oldambt met geldzorgen kunnen weer op afspraak langskomen op het kantoor van SchuldHulpMaatje Oldambt naast de Action. Vanwege het coronavirus was het kantoor enkele weken gesloten. Gelukkig is persoonlijk contact nu weer mogelijk.

Er zijn enkele maatregelen genomen om hulpvragers en vrijwilligers te beschermen. Zo is bijvoorbeeld het kantoor ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden en mogen er maximaal 2 hulpvragers en maximaal 2 vrijwilligers tegelijk aanwezig zijn. De grote spreektafel is door middel van schermen in vieren verdeeld. En er zijn reinigingsmiddelen en mondkapjes aanwezig.
 

Training nieuwe Maatjes

Zaterdag 20 juni start de driedaagse training van nieuwe Maatjes. Ruim 10 nieuwe vrijwilligers worden dan opgeleid om hulpvragers te kunnen begeleiden. Ook de training zal in aangepaste vorm plaatsvinden. SchuldHulpMaatje Oldambt is echter blij weer met de trainingen te kunnen starten. Er wordt vanwege het coronavirus een extra toeloop van hulpvragers verwacht.
 

Dreigende financiële problemen

De gebeurtenissen van de laatste weken heeft menig Oldambtster in financiële moeilijkheden gebracht. Bedrijven die failliet (dreigen) te gaan. Uitzendbanen die niet worden verlengd. ZZP-ers die te weinig werk hebben. Op termijn zullen mogelijk andere levensgebeurtenissen zorgen voor meer toeloop bij SchuldHulpMaatje, zoals echtscheiding en studieschuld.

De nieuwe Maatjes zullen, samen met de Maatjes die al ervaring hebben, binnenkort hopelijk ook weer op huisbezoek gaan.
 

Hulp nodig bij geldzorgen?

Kijk voor hulp op www.shmoldambt.nl. Of maak een afspraak door te bellen of te whatsappen naar 06-15377069. Mailen kan ook, naar info@shmoldambt.nl. Samen lukt ‘t!
 
Historisch overzicht voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee [update] Historisch overzicht voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee [update]
Op de website GereformeerdeKerken.info staat een artikel over het historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee.
Door op onderstaande link te klikken komt u bij het overzicht. Aanstaande dinsdag komt deel 2 online.
Deel 1
https://gereformeerdekerken.info/2020/05/09/de-gereformeerde-kerk-te-westerleeheiligerlee-1/
Deel 2
https://gereformeerdekerken.info/2020/05/12/de-gereformeerde-kerk-te-westerleeheiligerlee-2/

 
 
Orchideeën actie van de diaconie. Orchideeën actie van de diaconie.
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen heeft de diaconie een actie op 28 en 29 april gehouden in samenwerking met de landelijke actie NIETALLEEN. De actie had de naam: Een hart onder de riem voor jullie fantastisch werk!!
Met diaken Meeuwes Luten en onze voorzitster Trijnie Spanjer had ik een digitaal gesprek over deze actie.
( ds. Richard Offringa)


Vraag: Hoe is het idee ontstaan om ‘een hart onder de riem’ te maken?
Meeuwes Luten: Ik ben via ISF-Oldambt benaderd door Kerk in Actie dat zij bij de actie “Niet Alleen” van EO Metterdaad 10 initiatieven mochten aangeven, uitsluitend voor en door diaconieën, welke in aanmerking konden komen voor een maximale subsidie van € 2500 per Corona project. Daarop heb ik voor de Diaconie een project omschrijving gemaakt met een begroting en die per omgaande aan Kerk in Actie gestuurd. Die heeft deze aanvraag doorgezet naar “Niet Alleen” en is gehonoreerd. De voorwaarden waren binnen één maand na het uitvoeren van het project :
1. Een verhaal maken over het project
2. Een beknopte financiële verantwoording waaruit blijkt hoe het geld is besteed.
3. Twee foto’s van het project

Vraag: En waarom juist een orchidee?
ML: Toen de subsidie toekenning er was, hebben we eerst gekeken naar welke beroepsgroepen we zouden kunnen kiezen waarbij we mee gewogen hebben welke groepen al wat gehad hadden, zoals bijv. het ziekenhuispersoneel en voedselbank medewerkers die tulpen hadden gehad. Uiteindelijk is er gekozen voor de mensen die in één van de vitale beroepen werkzaam zijn en niet altijd de gepaste 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Persoonlijk vond ik het mooi om iets te geven uit de regio waar je wat langer van kunt genieten dan een bos tulpen, want deze zijn in maximaal 2 weken uitgebloeid en dan is de corona crisis nog lang niet voorbij. We hebben zitten zoeken in de regio naar verschillende kwekerijen met bloemen en kwam uiteindelijk uit bij Orchideeën kwekerij Aardse in Zuidbroek.
lees meer »
 
MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
Het was begin 2020... De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart...
Het was Maart 2020... De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was

 
lees meer »
 
Foto's

Foto's
Bij sommige diensten en evenementen worden wel eens foto's gemaakt.
De kans bestaat dat een aantal van de foto's op de website wordt geplaatst.
Het kan zijn dat u liever niet wilt dat een foto waar u opstaat op de website geplaatst wordt. Ik zou u dan willen vragen om dit zo snel indien mogelijk kenbaar te maken bij de fotograaf.
Heeft u de fotograaf gemist en u ziet toch een foto op de site staan wat u liever niet zou willen. Stuur dan meteen een e-mail naar pgscheemda@gmail.com en we zorgen ervoor dat de foto zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.
De webredactie
 
Beleidsplan 2017 - 2021 Beleidsplan 2017 - 2021
Het beleidsplan is geactualiseerd, als u op deze regel klikt kunt u deze in zijn geheel lezen.
Tevens is het beleidsplan terug te lezen via de knop beleidsplan aan linkerzijde van deze pagina.
 
ANBI

ANBI
De Protestantse kerk Nederland is aangesteld als ANBI instelling bij de belastingdienst zo ook de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Een gift aan onze gemeente is dus fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat gegevens van de instelling herkenbaar op de website te vinden moet zijn. De gegevens van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. staat vermeld in het menu item ANBI.
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 3 december 2021
Diensten vanaf 21 november *** Bij de collecten 5 december *** Liturgie kerkdienst 5 december
 
Liturgie kerkdienst 5 december
Deze dienst is vanaf 9:30 uur via kerkomroep te beluisteren en via deze site rechtstreeks te bekijken.
klik hier om naar de online dienst te luisteren.

klik hier om de dienst live te bekijken.
Voorganger: Ds. G.R. Offringa
2e Advent
Liturgie:
Liederen:

Lied 439:1,2
Lied 463:1,3,7
Lied 961
Lied 442:1,2
Lied 158a:1,2
Lied 473;1,2
Lied 440:1,2
Lezingen:
Maleachi 3:1-4
Lucas 1:26-38
Collecte zie homepage
 
U kunt u geld geven voor de collecte door op de collectezak te klikken. 
Na de dienst is er GEEN koffie drinken in de Ontmoeting.
meer
 
Kerkdienst bekijken
Klik hier om de kerkdienst  te bekijken
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.