Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Natuurlijk bent u ook van harte welkom tijdens onze kerkdiensten elke zondagochtend van 9.30 tot 10.30 uur of tijdens één van onze vele activiteiten! Er zijn nog wel aanvullende voorwaarden zoals b.v. het aanmelden en het dragen van mondkapjes. Elders op de site leest u de meest resent geldende voorwaarden.  Als u nog vragen heeft of wij u op één of andere manier van dienst kunnen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

 
Eredienst 22 mei vanuit de verbinding te Midwolda Eredienst 22 mei vanuit de verbinding te Midwolda

klik op de TV om de dienst te beluisteren via kerkomroep.nl
 
 
Bij de collecten 22 mei Bij de collecten 22 mei
1e collecte: Handbikebattle
Op 22 mei 2022 is er een bestemmingscollecte voor het Handbikebattle team van het UMCG.
Wat is de Handbikebattle?
Allereerst een handbike is een soort ligfiets die op handkracht wordt voortbewogen veelal door enkel of meervoudig gehandicapte mannen of vrouwen. Het betreft bijvoorbeeld personen die vanwege een ongeval deels verlamd geraakt zijn of geboren zijn met een open rug (Spina Bifida). Tijdens of na een lange revalidatieperiode wordt de sport handbiken onder de aandacht gebracht om de betrokkenen meer zelfvertrouwen te geven. Met andere woorden ook met een handicap kun je grote uitdagingen aan. Als voorbeeld: Jetze Plat de Olympische kampioen in meerdere gehandicaptensporten waaronder het handbiken. Ook Jetze heeft in beginsel meegedaan aan de handbike Battle in Oostenrijk.
De Handbikebattle is een sportieve strijd waaraan oud revalidanten van diverse revalidatiecentra uit Nederland deelnemen. Het UMCG Handbikebattleteam is één van de deelnemende teams.
Dit jaar vindt de achtste editie plaats op 23 juni 2022, waar ruimte is voor ruim 100 handbikers. Ook dit jaar is de uitdaging om de Kaunertaler Gletcherstrasse, een van de mooiste “hooggebergte-wegen” van de Alpen, in Oostenrijk te beklimmen! Hierbij staat het verleggen van grenzen en jezelf overwinnen centraal.
Het UMCG team bestaat uit 19 personen, waaronder 6 Handbikers, Buddy’s, Fysiotherapeuten, een Ergotherapeut en een Verpleegkundige. Het hele team reist van 18 t/m 23 juni af naar Oostenrijk. In deze week worden de laatste voorbereidingen getroffen en het parcours verkend en natuurlijk krijgt het materiaal de laatste check en afstelling.
Iedere handbiker is op basis van zijn of haar beperking ingedeeld in een klasse. Tijdens de Battle gaan de handbikers met hun buddy naar boven van Feichten (1.287 m)tot aan de Ochsenalm (2.150 m). Met een continu stijgingspercentage van minimaal 4.9% en maximale stukken van 12,3% is het een ware uitputtingsslag voor de deelnemers.
Op 22 Mei a.s. zal de heer Eric Helmantel u nog nader informeren tijdens de kerkdienst!
De Diaconie beveelt deze bestemmingcollecte van harte bij u aan!

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL14RABO 0357 7434 66 ten name van Diaconie PG Scheemda en daarbij vermelden “Collecte handbikebattle 15 mei 2022”.
lees meer »
 
Kliederkerk Kliederkerk
 
Liturgisch bloemstuk Liturgisch bloemstuk
Wilt u de liturgische bloemschikkingen van de afgelopen periode nog eens terug kijke inclusief bij behorende uitleg.
Klik dan links in de pagina op liturgisch bloemstuk.
Hier kunt u de bloemstukken terug zien die tijdens de erediensten voor in de kerk hebben gestaan. 
 
Beleidsplan 2021 - 2025 Beleidsplan 2021 - 2025
Het beleidsplan is geactualiseerd, als u op deze regel klikt kunt u deze in zijn geheel lezen.
Tevens is het beleidsplan terug te lezen via de knop beleidsplan aan linkerzijde van deze pagina.
 
Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne
Overal zijn hartverwarmende acties voor de mensen die moeten vluchten uit Oekraïne en nu een veilig verblijf in ‘de regio’ hopen te vinden. Ook in Nederland zijn gelukkig veel mensen en organisaties die zich voor deze mensen inzetten.
In de laatste vergadering van de streekkerkenraad is afgesproken dat de Protestantse Streekgemeente Oost-Groningen zich bij de gemeente Oldambt aanmeldt als organisatie waarop een beroep kan worden gedaan bij de opvang van de vluchtelingen in het Oldambt. Wij beschikken immers over gebouwen die geschikt zijn voor allerlei activiteiten en wij zijn met heel veel gemeenteleden.
Ellen Smid heeft ons aangemeld en we hoorden dat ook andere kerkgenootschappen uit Winschoten dat hebben gedaan.
Afgelopen maandag was er een bijeenkomst in het City hotel in Winschoten van de gemeente Oldambt en de gezamenlijke kerken om tot een plan te komen.
Van de streekgemeente waren Ellen Smid en ds. Bert van der Woude hierbij aanwezig.
lees meer »
 
Diensten vanaf 27 februari (update) Diensten vanaf 27 februari (update)
Zoals u heeft kunnen lezen zijn bijna alle maatregelen die ingesteld zijn in verband met Corona afgelopen. Er zijn slechts een paar over:
  • de ventilatie in de kerk draait op vol vermogen
  • er worden geen handen geschud door de predikant en de ouderling van dienst. Ook bij de uitgang zal de predikant geen hand geven.
  • de collectes zijn bij de uitgang of u kunt het overmaken zoals aangegeven in de zondagsbrief
  • een deel van de kerk is voor gemeenteleden die dat willen nog ingericht op 1,5m.

Voor degene die de diensten niet bij kunnen wonen: de diensten zijn te beluisteren via kerkomroep en ook rechtstreeks te zien via de link op de website van onze kerk: www.pgscheemda.nl.
 
SchuldHulpMaatje Oldambt is op 1 februari verhuisd naar een groter kantoor SchuldHulpMaatje Oldambt is op 1 februari verhuisd naar een groter kantoor
Sinds dinsdag 1 februari is SchuldHulpMaatje Oldambt te vinden aan Venne 135 in Winschoten. De afgelopen dagen zijn alle spullen verplaatst van de vorige locatie naast de Action naar het nieuwe pand naast Dagblad van het Noorden.

Het nieuwe kantoor aan de Venne is veel ruimer van opzet. Daardoor konden er maar liefst drie afgesloten spreekruimtes worden ingericht. Hiermee komt SchuldHulpMaatje tegemoet aan de vraag naar meer privacy. Er rust nog altijd een taboe op het hebben van schulden. En doordat er nu drie spreekruimtes zijn, kunnen er gelijktijdig meer mensen geholpen worden.

Met de ingebruikname van het nieuwe kantoor worden ook de inlooptijden verruimd. Vanaf maandag 14 februari is er iedere werkdag van 10.00 tot 13.00 uur iemand aanwezig. Iedereen kan dan zonder afspraak binnenkomen. Ook wanneer er een fotokopie moet worden gemaakt van documenten voor bijvoorbeeld de aanvraag van een uitkering.

Het nieuwe kantoor staat op een plek waar veel mensen voorbijkomen. SchuldHulpMaatje Oldambt hoopt dan ook dat de extra zichtbaarheid bijdraagt aan de bekendheid, zodat nog meer mensen met geldzorgen de weg naar hulp weten te vinden.

Diverse bedrijven en organisaties hebben belangeloos bijgedragen aan o.a. de inrichting en aankleding van het pand. SchuldHulpMaatje Oldambt is enorm dankbaar voor de steun uit de samenleving. Zonder alle hulp was de verhuizing niet gelukt.
lees meer »
 
Collecten Collecten
Voor de collecten gaan we gebruik maken van de diensten van Stichting Kerkelijk Geldbeheer.
Toelichting:
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.  We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Drie aandachtspunten zijn hierbij:
  • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente
  • De doelen, de verdeelsleutel en de collectezak staan wekelijks in de “orde van dienst”
  • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de doelen van de collecten. Wij danken u voor uw gift!
 
Vanuit de streekdiaconie Vanuit de streekdiaconie
Terugblik op de regiodienst van 7 februari
Het was de 7e februari  zondag van het werelddiaconaat en die dienst is voorbereid door ds Gert Wybe van der Werff in samenwerking met de streekdiaconie . In de dienst stonden Bangladesh, het Shower Powerproject in Les Bos en Moldavie centraal. In de dienst zijn kaarsen aangestoken: één kaars is symbolisch bij het water aangestoken , dat zoveel mensen in Bangladesh bedreigt in hun bestaan. Er is een kaars aangestoken in een kring matroeska’s in de hoop  dat de kaars symbool mag staan voor mensen die de kinderen in Moldavie met liefde en zorg mogen omringen. Er stond in de dienst een koffer in de kerk met daarin papieren bootjes, die bootjes symboliseren de mensen die onderweg zijn en op zoek  naar een beter en veiliger leven. Er is een kaars aangestoken en hun Licht toe gebeden op hun weg.
Tijdens de dienst werd gevraagd om thuis een bootje te vouwen en die te voorzien van een wens en daar is  gehoor aangegeven .
Verder was er ook een liturgische schikking
In de liturgische schikking zien we 7 handschoenen, symbool voor handen. Zeven is het getal van de volheid en dus voor iedereen. De wereldbol wordt gedragen door al de handen samen in een niet direct te doorgronden structuur. De kwetsbaarheid van de wereld wordt daardoor zichtbaar, maar ook de kracht van de samenwerking. De donkere ondergrond verwijst naar het natuurgeweld en het leed waar we bij stil staan in het werelddiaconaat.

Het was een inspirerende dienst waarin het werelddiaconaat centraal stond.
Fijn dat we deze regiodienst op deze manier samen konden vieren.

Boodschappenpakket actie voor o.a voedselbank
Er zijn 21 boodschappenpakketten bij elkaar gespaard en dat is een prachtig resultaat.
Alle mensen die meegewerkt hebben aan deze actie, heel hartelijk bedankt!
 
 
NIET ALLEEN NIET ALLEEN
 
Foto's

Foto's
Bij sommige diensten en evenementen worden wel eens foto's gemaakt.
De kans bestaat dat een aantal van de foto's op de website wordt geplaatst.
Het kan zijn dat u liever niet wilt dat een foto waar u opstaat op de website geplaatst wordt. Ik zou u dan willen vragen om dit zo snel indien mogelijk kenbaar te maken bij de fotograaf.
Heeft u de fotograaf gemist en u ziet toch een foto op de site staan wat u liever niet zou willen. Stuur dan meteen een e-mail naar pgscheemda@gmail.com en we zorgen ervoor dat de foto zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.
De webredactie
 
ANBI

ANBI
De Protestantse kerk Nederland is aangesteld als ANBI instelling bij de belastingdienst zo ook de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Een gift aan onze gemeente is dus fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat gegevens van de instelling herkenbaar op de website te vinden moet zijn. De gegevens van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. staat vermeld in het menu item ANBI.
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 21 mei 2022
Liturgie eredienst 22 mei *** Bij de collecten 22 mei
 
Liturgie eredienst 22 mei
Gezamenlijke dienst 22 mei vanuit de Verbinding te Midwolda
Via kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Voorganger is Ds. A. Baan

De dienst vangt aan om 9:30 uur.
VERGEET NIET UW LIEDBOEK MEE TE NEMEN
Liederen:
Psalm 66:1,2,6,7
Lied 301h
Lied 302:1,2,3,4
Psalm 1:1,2,3
Lied 310:1,2,3,4,5
Lied 425:1
Lezingen:
Deuteronomium 8: 1,2,3
Collecte zie homepage
 
U kunt u geld geven voor de collecte door op de collectezak te klikken.  

 
 
Kerkdienst bekijken
Klik hier om de kerkdienst  te bekijken
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.