Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
Lied van de maand februari Lied van de maand februari
De tekst
De benedictines Delores Dufner (*1939) schreef de tekst van dit lied waarvan de eerste regel oorspronkelijk luidt: ‘To be your presence is our mission here’. Dit lied gaat over onze missie in de wereld: de roeping van de kerk is Gods aanwezigheid te ervaren en te laten ervaren in het diaconaal handelen. Het is de theologie van de presentie die hier wordt verwoord. In de Engelse tekst wordt de eerste regel ook in de tweede en derde strofe ongewijzigd herhaald. Gert Landman (*1951) heeft dat in zijn vertaling niet toegepast, waardoor er meer ruimte ontstond voor de beschrijving van die presentie: oog en oor te zijn om te zien wie niet gezien wordt (strofe 1), hand en voet te zijn om te helpen wie geen helper heeft (strofe 2), hart en mond te zijn om op te komen voor wie verstomd is (strofe 3). Zo worden wij het gezicht van Christus in brood en wijn, tekenen van gerechtigheid en vrede (strofe 4). De tekst is één doorlopende zin en om het verband te begrijpen moeten alle strofen gezongen worden.( bron: P. Endedijk; liedboekcompendium)
De melodie
Het lied heeft een melodie van de Ierse componist Charles Villiers Stanford (1852-1924), die hij schreef voor de Engelse tekst van ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’ (zie Liedboek 727). Dat verklaart dat elke strofe met een ‘halleluja’ eindigt. Dat is misschien voor ons minder passend bij de inhoud van de coupletten. Maar is ons diaconaal handelen niet een vorm van lof aan God?
Het lied is afkomstig uit de liedbundel van de lutheranen in Noord-Amerika.
De gedachte dat omgezien moet worden naar de armen en weerlozen, naar weduwen en wezen wordt in de Bijbel talrijke keren verwoord, onder andere in Psalm 10, 72, 82, 146; Jesaja 58,6-7; Jeremia 5,27-29; 7,5-11 en Maleachi 3,5. In Matteüs 25,31-46 wordt de diaconale taak van mensen verbonden met Christus’ aanwezigheid in de wereld.
Wat de bijbelse vindplaatsen betreft, geeft zuster Delores zelf aan dat haar lied mede geïnspireerd is op 1 Korintiërs 12 en 13. In hoofdstuk 12 gebruikt de apostel Paulus de metafoor van het menselijk lichaam om de verbondenheid van de gelovigen onderling én met Christus te bena-drukken: de gelovigen zijn leden van het lichaam van Christus, die het hoofd is van dit lichaam. Alle lichaamsdelen hebben elkaar nodig. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.
Deze eenheid van de lichaamsdelen als ook de eenheid van het hoofd Christus met zijn lichaam wordt in het lied verwoord door de basisgedachte dat ‘wij’ voor elkaar het hart, de handen en de stem van Christus zijn. Het grondmotief om Christus’ aanwezigheid in deze wereld gestalte te geven, is de liefde die Paulus bezingt in 1 Korintiërs 13; de missie vindt plaats vanuit onbaat-zuchtige liefde.

Voor tekst en muziek zie: https://kerkliedwiki.nl/Om_voor_elkaar_te_zijn_uw_oog_en_oor
( versie Karel van Ingen)
Of:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=1-OiHpNK6XA&list=PLc7vNmTjZSlAhjY1YXpfUA73yF15icWbo&index=32  ( glorious the song)
Ds. Richard Offringa.
terug
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 16 februari 2020
Liturgie zondag 16 februari(download)
 
Lied van de maand februari
Het lied van de maand februari is lied 973 "Om voor elkaar te zijn oog en oor." zie voor meer informatie elders op deze website.
 
Liturgie eredienst
23 februari
Voorganger: E. Vroom
aanvang: 9:30 uur
Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk, 3e Exploitatie gebouwen
Tienerdienst: -
(wijzigingen onder voorbehoud)
 
Liturgie eredienst
Klik hier om de liturgie voor de dienst van 16 februari te downloaden.
Deze staat tot vrijdag 21 februari 17:00 uur online
 
Kerkdienst beluisteren
Klik hier om de kerkdienst  te beluisteren. 
 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.