Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
 
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Natuurlijk bent u ook van harte welkom tijdens onze kerkdiensten elke zondagochtend van 9.30 tot 10.30 uur of tijdens één van onze vele activiteiten! Er zijn nog wel aanvullende voorwaarden zoals b.v. het aanmelden en het dragen van mondkapjes. Elders op de site leest u de meest resent geldende voorwaarden.  Als u nog vragen heeft of wij u op één of andere manier van dienst kunnen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

 
Licht in het duister Licht in het duister
Na de dienst van zondagochtend 23 januari hebben de aanwezigen een kaartje meegekregen.
Omdat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig mochten zijn willen we u via deze weg ook de boodschap van het kaartje meegeven.
 
Eredienst 23 januari vanuit de Ontmoeting gezamenlijk met Midwolda en viering Heilig Avondmaal Eredienst 23 januari vanuit de Ontmoeting gezamenlijk met Midwolda en viering Heilig Avondmaal

klik op de TV om de dienst te bekijken.
De uitzending start omstreeks 9:27 uur
Toelichting dienst 23 januari
In de dienst van  23 januari vieren wij samen het Heilig Avondmaal. Dit gebeurt zoals wij gewend zijn in een lopende viering met een enkele aanpassing, vanwege de corona-maatregelen.

De voorganger breekt het brood en schenkt de wijn als gebruikelijk in de orde van het Heilig Avondmaal, maar deze beker en dit brood zal niet gebruikt worden om uit te delen.

Na de uitnodiging wordt u verzocht uw mondkapje weer op te doen en zoals wij gewend zijn lopend naar voren te komen. U dient hierbij de aangegeven anderhalve meter afstand in acht te nemen.
Deze keer ontvangt u het brood niet van de voorganger, maar ligt het netjes in rijtjes op het dienblad. U mag zelf een stukje brood van dit dienblad afpakken. De voorganger staat bij deze tafel met een mondkapje op en spreekt de gebruikelijke bewoording uit.

U dient dan uw mondkapje naar beneden te doen en het brood op te eten en u loopt vervolgens naar de tafel waar bekertjes wijn en bekertjes druivensap staan opgesteld. Ook daar staat een diaken met een mondkapje en spreekt de gebruikelijke bewoording uit. U dient zelf uw bekertje te pakken en vervolgens drinkt u de wijn/druivensap en zet het bekertje zelf weer terug op het dienblad.

Vervolgens plaats u uw mondkapje weer terug op uw neus en loopt u als gebruikelijk weer terug naar uw zitplaats.
 
Diensten vanaf 23 januari Diensten vanaf 23 januari
N.a.v. de persconferentie van afgelopen vrijdag 17 december heeft het moderamen gesproken over wat de gevolgen zijn voor de kerkdiensten n.a.v. de nieuwe lockdown die in ieder geval duurt tot 14 januari 2022.
 
  • Alle kerkdiensten vanaf heden worden online diensten. Er zullen dus helaas geen gemeenteleden bij aanwezig mogen/kunnen zijn.
  • Aangezien pas na de persconferentie van 14 januari helder wordt of we weer gemeenteleden mogen begroeten in de kerk zal de dienst van 16 januari ook een onlinedienst worden.
  • De volgende ambtsdragers zijn bij de onlinedienst aanwezig: ouderling van dienst en diaken. Verder zijn organist, lector, beamist en cameraman aanwezig bij de dienst.
  • Alle kerkelijke activiteiten worden opgeschort. 
 
 
Bij de collecten 23 januari Bij de collecten 23 januari
1e collecte: Diaconie
U kunt uw bijdrage overmaken op NL14 RABO 0357 743 466 ten name van Diaconie PG Scheemda. Graag hierbij vermelden: “collecte diaconie 23 januari 2022”.

2e collecte: Kerk
U kunt geld storten op nummer NL84RABO 0357 7518 09 ten name van PG Scheemda en er graag bij vermelden: “Collecte kerk 23 januari 2022”.

3e collecte: Orgel
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL84RABO 0357 7518 09 ten name van PG Scheemda en er graag bij vermelden: “collecte  Orgel 23 januari 2022”.
 
SchuldHulpMaatje Oldambt voorbereid op een grote toeloop van ondernemers voor financiële hulpverleni SchuldHulpMaatje Oldambt voorbereid op een grote toeloop van ondernemers voor financiële hulpverleni
De steun aan zelfstandigen (Tozo) is gestopt per 1 oktober en komt niet meer terug in het nieuwe steunpakket van de overheid. Ondernemers voelden door de coronasteun nog niet de noodzaak om in actie te komen. Door het wegvallen van overheidssteun en doordat crediteuren steeds vaker terugbetaling van de schulden eisen, komen zij nu in de problemen. SchuldHulpMaatje Oldambt verwacht dan ook flink meer aanmeldingen zodra de ondernemers hun belastingschulden moeten gaan terugbetalen. Veel kleine ondernemers hebben hun belastingschuld uitgesteld, maar moeten die straks gaan inlossen.

Het afgelopen jaar heeft SchuldHulpMaatje Oldambt het aantal vrijwilligers flink uitgebreid. Eind vorig jaar werd al voorzien dat er extra Maatjes nodig zouden zijn wanneer de overheidssteun zou worden ingetrokken en de belastingdienst weer betaling van de schulden zou gaan vragen. Dit kantelpunt lijkt nu te zijn aangebroken. Waar eind vorig jaar nog zo’n 30 Maatjes inwoners in Oldambt met geldzorgen hielpen, zijn er nu al bijna 45 actief. Veel van deze vrijwilligers komen zelf uit het bedrijfsleven. Zij begrijpen de situatie van ondernemers goed en kunnen hen uitstekend ondersteunen bij oplossen van hun financiële nood.
 

Gratis hulp bij financiële problemen

Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan gratis hulp krijgen van een van de bijna 45 opgeleide Maatjes. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak ook is. Aanmelden voor hulp is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.shmoldambt.nl/hulp-bij-schulden/ of bel 06-15377069. Er wordt dan direct een afspraak gemaakt om kennis met elkaar te maken.
 

SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje Oldambt is opgericht in december 2017 op initiatief van de regionale kerken en werkt effectief samen met kerken, gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties, zoals Leger des Heils, Humanitas en Azzur.
lees meer »
 
Verslag startzondag 19 sept 2021

Verslag startzondag 19 sept 2021
Op 19 september was het startzondag in de streekgemeente Oost-Groningen.
We begonnen met een mooie, bemoedigende dienst in de Vennekerk over het thema van deze dag: UW KONINKRIJK KOME, de tweede bede van het Onze Vader. Aan de toertocht deden ruim 90 deelnemers mee, merendeels fietsers die een mooie route reden door het Oldambt, maar ook mensen die met de auto gingen en passagiers in de GADObus.
In de Dorpskerk van Meeden verrasten Janka Rubing, Jan Wieringa en Rebecca Huiting met een sfeervol optreden met poëzie en muziek. In de kerk was ook een foto-expositie over de Werken van Barmhartigheid.
In de Ontmoeting in Scheemda stond een gastvrij team klaar om de lunch te serveren, daarna terug naar Winschoten, waar de OVER DE BRUG groep het programma voor het laatste kwartaal van 2021 presenteerde en we besloten de dag met een Taizéviering.
Als herinnering aan de startzondag zijn er storytiles gemaakt en die zullen de komende maanden in elke gemeente geëxposeerd worden.
Zie ook de facebookpagina
https://www.facebook.com/Protestantse-Streekgemeente-Oost-Groningen-106476027849739
lees meer »
 
Collecten Collecten
Voor de collecten gaan we gebruik maken van de diensten van Stichting Kerkelijk Geldbeheer.
Toelichting:
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.  We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Drie aandachtspunten zijn hierbij:
  • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente
  • De doelen, de verdeelsleutel en de collectezak staan wekelijks in de “orde van dienst”
  • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de doelen van de collecten. Wij danken u voor uw gift!
 
Vanuit de streekdiaconie Vanuit de streekdiaconie
Terugblik op de regiodienst van 7 februari
Het was de 7e februari  zondag van het werelddiaconaat en die dienst is voorbereid door ds Gert Wybe van der Werff in samenwerking met de streekdiaconie . In de dienst stonden Bangladesh, het Shower Powerproject in Les Bos en Moldavie centraal. In de dienst zijn kaarsen aangestoken: één kaars is symbolisch bij het water aangestoken , dat zoveel mensen in Bangladesh bedreigt in hun bestaan. Er is een kaars aangestoken in een kring matroeska’s in de hoop  dat de kaars symbool mag staan voor mensen die de kinderen in Moldavie met liefde en zorg mogen omringen. Er stond in de dienst een koffer in de kerk met daarin papieren bootjes, die bootjes symboliseren de mensen die onderweg zijn en op zoek  naar een beter en veiliger leven. Er is een kaars aangestoken en hun Licht toe gebeden op hun weg.
Tijdens de dienst werd gevraagd om thuis een bootje te vouwen en die te voorzien van een wens en daar is  gehoor aangegeven .
Verder was er ook een liturgische schikking
In de liturgische schikking zien we 7 handschoenen, symbool voor handen. Zeven is het getal van de volheid en dus voor iedereen. De wereldbol wordt gedragen door al de handen samen in een niet direct te doorgronden structuur. De kwetsbaarheid van de wereld wordt daardoor zichtbaar, maar ook de kracht van de samenwerking. De donkere ondergrond verwijst naar het natuurgeweld en het leed waar we bij stil staan in het werelddiaconaat.

Het was een inspirerende dienst waarin het werelddiaconaat centraal stond.
Fijn dat we deze regiodienst op deze manier samen konden vieren.

Boodschappenpakket actie voor o.a voedselbank
Er zijn 21 boodschappenpakketten bij elkaar gespaard en dat is een prachtig resultaat.
Alle mensen die meegewerkt hebben aan deze actie, heel hartelijk bedankt!
 
 
Maatregelen rondom Covid-19 [update] Maatregelen rondom Covid-19 [update]
Gezien de recente maatregelen omtrent Covid-19 heeft de taakgroep Pastoraat zich voorgenomen
geen bezoeken af te leggen, tot dat de maatregelen worden versoepeld.

In situaties van crisis en bij ziekenhuis- of verpleeghuis opname kunt u ons
vragen om een bezoek.


Wij bidden en hopen dat de maatregelen weer wat worden versoepeld.

Namens de ouderlingen.
ds. Richard Offringa
 
NIET ALLEEN NIET ALLEEN
 
Kantoor SchuldHulpMaatje Oldambt weer open voor hulpvragers Kantoor SchuldHulpMaatje Oldambt weer open voor hulpvragers
Inwoners van Oldambt met geldzorgen kunnen weer op afspraak langskomen op het kantoor van SchuldHulpMaatje Oldambt naast de Action. Vanwege het coronavirus was het kantoor enkele weken gesloten. Gelukkig is persoonlijk contact nu weer mogelijk.

Er zijn enkele maatregelen genomen om hulpvragers en vrijwilligers te beschermen. Zo is bijvoorbeeld het kantoor ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden en mogen er maximaal 2 hulpvragers en maximaal 2 vrijwilligers tegelijk aanwezig zijn. De grote spreektafel is door middel van schermen in vieren verdeeld. En er zijn reinigingsmiddelen en mondkapjes aanwezig.
 

Training nieuwe Maatjes

Zaterdag 20 juni start de driedaagse training van nieuwe Maatjes. Ruim 10 nieuwe vrijwilligers worden dan opgeleid om hulpvragers te kunnen begeleiden. Ook de training zal in aangepaste vorm plaatsvinden. SchuldHulpMaatje Oldambt is echter blij weer met de trainingen te kunnen starten. Er wordt vanwege het coronavirus een extra toeloop van hulpvragers verwacht.
 

Dreigende financiële problemen

De gebeurtenissen van de laatste weken heeft menig Oldambtster in financiële moeilijkheden gebracht. Bedrijven die failliet (dreigen) te gaan. Uitzendbanen die niet worden verlengd. ZZP-ers die te weinig werk hebben. Op termijn zullen mogelijk andere levensgebeurtenissen zorgen voor meer toeloop bij SchuldHulpMaatje, zoals echtscheiding en studieschuld.

De nieuwe Maatjes zullen, samen met de Maatjes die al ervaring hebben, binnenkort hopelijk ook weer op huisbezoek gaan.
 

Hulp nodig bij geldzorgen?

Kijk voor hulp op www.shmoldambt.nl. Of maak een afspraak door te bellen of te whatsappen naar 06-15377069. Mailen kan ook, naar info@shmoldambt.nl. Samen lukt ‘t!
 
Historisch overzicht voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee [update] Historisch overzicht voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee [update]
Op de website GereformeerdeKerken.info staat een artikel over het historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde kerk Westerlee-Heiligerlee.
Door op onderstaande link te klikken komt u bij het overzicht. Aanstaande dinsdag komt deel 2 online.
Deel 1
https://gereformeerdekerken.info/2020/05/09/de-gereformeerde-kerk-te-westerleeheiligerlee-1/
Deel 2
https://gereformeerdekerken.info/2020/05/12/de-gereformeerde-kerk-te-westerleeheiligerlee-2/

 
 
Orchideeën actie van de diaconie. Orchideeën actie van de diaconie.
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen heeft de diaconie een actie op 28 en 29 april gehouden in samenwerking met de landelijke actie NIETALLEEN. De actie had de naam: Een hart onder de riem voor jullie fantastisch werk!!
Met diaken Meeuwes Luten en onze voorzitster Trijnie Spanjer had ik een digitaal gesprek over deze actie.
( ds. Richard Offringa)


Vraag: Hoe is het idee ontstaan om ‘een hart onder de riem’ te maken?
Meeuwes Luten: Ik ben via ISF-Oldambt benaderd door Kerk in Actie dat zij bij de actie “Niet Alleen” van EO Metterdaad 10 initiatieven mochten aangeven, uitsluitend voor en door diaconieën, welke in aanmerking konden komen voor een maximale subsidie van € 2500 per Corona project. Daarop heb ik voor de Diaconie een project omschrijving gemaakt met een begroting en die per omgaande aan Kerk in Actie gestuurd. Die heeft deze aanvraag doorgezet naar “Niet Alleen” en is gehonoreerd. De voorwaarden waren binnen één maand na het uitvoeren van het project :
1. Een verhaal maken over het project
2. Een beknopte financiële verantwoording waaruit blijkt hoe het geld is besteed.
3. Twee foto’s van het project

Vraag: En waarom juist een orchidee?
ML: Toen de subsidie toekenning er was, hebben we eerst gekeken naar welke beroepsgroepen we zouden kunnen kiezen waarbij we mee gewogen hebben welke groepen al wat gehad hadden, zoals bijv. het ziekenhuispersoneel en voedselbank medewerkers die tulpen hadden gehad. Uiteindelijk is er gekozen voor de mensen die in één van de vitale beroepen werkzaam zijn en niet altijd de gepaste 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Persoonlijk vond ik het mooi om iets te geven uit de regio waar je wat langer van kunt genieten dan een bos tulpen, want deze zijn in maximaal 2 weken uitgebloeid en dan is de corona crisis nog lang niet voorbij. We hebben zitten zoeken in de regio naar verschillende kwekerijen met bloemen en kwam uiteindelijk uit bij Orchideeën kwekerij Aardse in Zuidbroek.
lees meer »
 
MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
Het was begin 2020... De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart...
Het was Maart 2020... De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was

 
lees meer »
 
Foto's

Foto's
Bij sommige diensten en evenementen worden wel eens foto's gemaakt.
De kans bestaat dat een aantal van de foto's op de website wordt geplaatst.
Het kan zijn dat u liever niet wilt dat een foto waar u opstaat op de website geplaatst wordt. Ik zou u dan willen vragen om dit zo snel indien mogelijk kenbaar te maken bij de fotograaf.
Heeft u de fotograaf gemist en u ziet toch een foto op de site staan wat u liever niet zou willen. Stuur dan meteen een e-mail naar pgscheemda@gmail.com en we zorgen ervoor dat de foto zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.
De webredactie
 
Beleidsplan 2017 - 2021 Beleidsplan 2017 - 2021
Het beleidsplan is geactualiseerd, als u op deze regel klikt kunt u deze in zijn geheel lezen.
Tevens is het beleidsplan terug te lezen via de knop beleidsplan aan linkerzijde van deze pagina.
 
ANBI

ANBI
De Protestantse kerk Nederland is aangesteld als ANBI instelling bij de belastingdienst zo ook de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. Een gift aan onze gemeente is dus fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat gegevens van de instelling herkenbaar op de website te vinden moet zijn. De gegevens van de Protestantse Gemeente Scheemda e.o. staat vermeld in het menu item ANBI.
 
 
 
 
Protestantse Gemeente Scheemda e.o.
Kerklaan 32
9679 AE Scheemda
tel. 0597-592939
 
Laatste update 23 januari 2022
Licht in het duister ### 22-1: Liturgie 23 januari 2022 *** Eredienst 23 januari vanuit de Ontmoeting gezamenlijk met Midwolda en viering Heilig Avondmaal *** Bij de collecten 23 januari ### 21-1: Diensten vanaf 23 januari
 
Liturgie 23 januari 2022
Deze dienst is vanaf 9:30 uur via kerkomroep te beluisteren en via deze site rechtstreeks te bekijken.
klik hier om naar de online dienst te luisteren.

klik hier om de dienst live te bekijken.
Voorganger: Ds. G.R. Offringa
Gezamenlijke dienst met PG Midwolda
Viering Heilig Avondmaal

Liturgie:
Liederen:

Psalm 67:1,2
Lied: God die ons aan elkaar
Lied 301k
Psalm 145:1,5
Lied 530: 1,2,3,4
Lied 385
Lied 868:5
Lied 270g
Lied 377
Lied 8 uit bundel het liefste lied van overzee
Lied 431b
Lezingen:
Jesaja 61:1-9
Lucas 4:14-21
Collecte zie homepage
 
U kunt u geld geven voor de collecte door op de collectezak te klikken. 
Na de dienst is er GEEN koffie drinken in de Ontmoeting.
meer
 
Kerkdienst bekijken
Klik hier om de kerkdienst  te bekijken
 
Contact
Via onderstaande adres kunt u contact opnemen met de webmaster.

pgscheemda@gmail.com

Webmaster van deze site is Hilko Snoek

Webfotograaf Janet van Oostrum

 
Een zaal gebruiken?
Wilt u een zaal gebruiken? Ga dan naar; zaal gebruiken in "de Ontmoeting" in het linker kolom.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.